Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Vad händer i december?

Jultema

Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. (LGR11 s.9)

Jultema med lekar, sång, musik och pyssel.

Syfte: Att verksamheten ska vara varierad så att barnen lär sig om gamla och nya jultraditioner.

Mål: Att eleverna ska erhålla kunskaper om jultraditioner.

Drop-in

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan.( LGR11 s.8)

Syfte: Informerar om fritidshemmets verksamhet och samverkan med hemmet.

Mål: Fritidshemmet informerar vårdnadshavare om fritids arbete, mål, och syfte samt hur vi konkretiserar målen i det pedagogiska arbetet.

Utvärdering

”Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället” (LGR11 s.11).

Syfte: Syftet är att utvärdera verksamheten för en ökad kvalitet.

Mål: Målet är att genom utvärdering stärka den egna verksamheten i relation till LGR11´s mål och riktlinjer samt förbättra de områden vi behöver utveckla.


Uppdaterad 2020-03-03

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga