Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Vad händer i maj?

”I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten”(Lgr11 sid 24).

Fritidshemmets dag

Vi har fritidshemmets dag med årets tema samt fritidslopp.

Syfte: Att barnen ska få känna tillhörighet/delaktighet genom att vi följer landets årliga tema. Vi vill uppmärksamma den viktiga verksamheten och att barnen är delaktiga i planeringen av fritidshemmets dag.

Mål: Målet är uppnått när fritidshemmets dag är genomförd.

”Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället”(Lgr11 sid 11).

Undersökning av verksamheten

Vi har undersökning där barnen besvarar enkäter tillsammans med föräldrar/pedagog.

Syfte: Att ta del av barnens uppfattning av verksamheten för att sedan kunna utveckla denna efter barnens behov.

Mål: Målet är uppnått när enkäten är besvarad samt att nästa års utvärderingen har förändrats till det bättre.


Uppdaterad 2020-03-03

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga