Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Vad händer i mars?

Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. (LGR11 s.9)

Utflykt och lovaktiviteter

”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande” (LGr11 s.11)

”Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, tillexempel med ord och bilder” (Lgr 11 s.12)

Syfte: Det är viktigt att fritids har meningsfulla aktiviteter för de barn som är på fritids under loven.

Mål: Barnen ska ha en meningsfull, varierad fritid även på loven.


Uppdaterad 2020-03-03

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga