Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Skolråd

Skolrådet är ett mötesforum där föräldrarepresentanter från skolans alla klasser träffar skolledning och diskuterar skolutveckling på Söderparkskolan. Skolrådet arrangerar även fikaförsäljning vid skolans dag, där intäkter går tillbaka till skolans elever.

Skolrådets mötesdagar är måndagarna. Ingen föranmälan krävs - välkommen!

Plats: Under rådande omständigheter sker möten digitalt, via meet. mejla intresse för att delta till: anneli.roth@kavlinge.se

Kl: 18.30-19.30

Datum för möten under läsåret: 12/10, 30/11, 1/3, 26/4

201130

Söderparkskolan skolrådsmöte F-6

Via Google Meet

Närvarande

Ordförande: Anders Isgren, åk2

Sekreterare: Malin Nihlén, åk1

Rektor: Anneli Roth

Åsa Kjellberg, åk3

Peter Lindström, åk3

Susanne Milenkovski, åk1

Anna Papee, åk4

Susann Canerstam, åk6

 1. Mötet öppnas

 2. Skolrådets syfte
  Ett forum för kommunikation mellan skolledning och vårdnadshavare.
  Behandlar skolan som helhet, de stora frågorna, inte individuella fall.
  Ledningen har möjlighet att träffa vårdnadshavare som bollplank
  Vårdnadshavare har möjlighet att lyfta frågor till ledningen.
  Representanterna ska gärna skicka ett mail via Infomentor till övriga vårdnadshavare i klassen och samla in eventuella punkter att ta med sig till skolrådsmötet.

 3. Protokollpubliceringarna
  kommer förändras framöver för att skapa bättre tillgänglighet på hemsidan. Mer information om hur de nya rutinerna kommer se ut meddelas på nästa möte.

 4. Ombyggnationen av skolan
 1. PEAB har missat att informera skolan om vissa saker och en del information har varit felaktig. Anneli har därför inte kunnat informera vårdnadshavare i tid alltid.

 2. Tillgängligheten för att ta sig till modul-skolbyggnaden (åk 4-6 och expedition) är begränsad ett tag framöver.

 3. Belysningen i området, bland annat vid gångvägar, har varit nedsläckt emellanåt. Det har felanmälts ett antal gånger. Kommunen har varit ute i omgångar och åtgärdat fel. Förhoppningsvis kommer detta problem vara löst så snart som möjligt.

 4. Anneli visar fasad- samt översiktsbilder på den nya byggnaden som kommer följa L-huset i stil. Det kommer bland annat bli slöjdsal, bildsal, bibliotek musiksalar (som även kommer användas av Kulturskolan), en stor matsal med avdelande glasvägg samt två idrottshallar. Högstadiet kommer ha sina lokaler på ovanvåningen.

 5. Den ena idrottshallen kommer ha fasta läktarplatser. Den samt matsalen kommer kunna användas som samlingslokal vid exempelvis avslutningar. Det kommer inte finnas någon aula med scen.

 6. Hela skolbyggnaden kommer vara färdigställd innan de gamla skollokalerna rivs. Planerat att vara färdigställt 2023. Dock kommer inte de nya idrottshallarna vara klara då. Först efter att det nya idrottshuset byggts kommer det gamla att rivas, därefter kommer Löddeköpinge inte längre ha någon egen simhall.

 7. Kommentar från skolrådets föräldrarepresentanter:
  Det är viktigt att skolledningen försöker ligga på och verka för att utomhusmiljön får fortsätta att ha så mycket grönytor som möjligt för barnens psykiska välbefinnandes skull.

 • Covid19
  Det är en ökad smittspridning i Kävlinge kommun.

  Patientskyddslagen är mycket begränsande kring vad skolan får informera om då någon i personal eller elevgrupp bekräftats ha Covid19.

  Det är viktigt att följa rekommendationerna på 1177. Om en elev har förkylningssymtom ska hen vara hemma tills hen varit symtomfri i 2 dagar.

  Handsprit finns i åk 4, 5 och 6:s klassrum.

 • Personalen har ökad sjukfrånvaro nu
  Det är svårt att hitta vikarier.
  Det är viktigt att vårdnadshavare tänker på att personalen är extra belastad i nuläget och gör sitt bästa. Eventuella klagomål hänvisas till rektor.

 • Rastgården vid modulhuset
  King Out planen har blivit felplacerad när den målades upp och ligger nu för nära en lyktstolpe. Detta kommer att åtgärdas.

 • Lucia
  Årskurs 3 kommer sjunga och spela in en luciafilm som kommer visas i klassrummen.

 • Marknadsföring
  Det har spelats in en kort film där två av skolans elever visar lokalerna så att de som ska söka till förskoleklass nästa läsår kan se vår skolmiljö även om de pga pandemin inte kan komma på besök själva.

 • Skolpeng
  Skolpeng för 2020 har skickats till skolan (180 elever x 10 kronor = 1 800 kronor)
  Resterande (planerad) utbetalning avseende skolpeng 2016 och 2019 återförda till kontot som nu har saldot 5012,28 kr

 • Nästa möte
  Måndag 1 mars kl 18:30-19:30
  Måndag 26 april kl 18:30-19:30

 • Mötet avslutas


Uppdaterad 2020-12-14

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga