Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Skolval 2021 Söderparksolan

Välkommen att välja Söderparkskolans förskoleklass.

När ert barn ska börja förskoleklass är det dags att göra ett skolval. Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn som bor i Sverige. Söderparkskolans förskoleklass arbetar med språkutveckling enligt Bornholmsmodellen. Vi arbetar utifrån läroplanen med tyngdpunkt på lärande genom upplevelser och lek. Även längre utevistelser finns med på schemat. I förskoleklassen har leken stor betydelse.

Förskoleklassen har tillgång till ljusa, fina lokaler där klassens två mentorer har fantastiska möjligheter att skapa en god lärmiljö. Klassen har även undervisning i musik och idrott, samt tillgång till skolbibliotek. Förskoleklassen träffar regelbundet vår specialpedagog för språkutvecklande undervisning.

På Söderparkskolan går eleverna i förskoleklass från klockan 08.00-13.30 måndag-fredag. Elever som har behov av omsorg innan och/eller efter skoltid går på skolans fritidshem.

På Söderparkskolan har vi en förskoleklass och två fritidsavdelningar, Munin (0709-73 94 63) och Oden (0709-73 90 86). Ert barn får plats på fritidshem tidigast från och med 9 augusti. Du säger själv upp platsen på förskolan och ansöker om ny plats på fritidshemmet via e-tjänsten förskola och fritidshem på www.kavlinge.se. Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till fritidshemsplats på skolan.

Söderparkskolan

Söderparkskolan är en mindre F-6-skola med tillhörande särskola belägen i centrala Löddeköpinge. På skolan går i nuläget 180 elever från förskoleklass upp till årskurs 6, fördelat på en klass per årskurs. Vi arbetar utifrån målet att alla elever ska inspireras och utmanas utifrån sina förutsättningar. De ska känna glädjen av att lyckas! Det gör vi genom att skapa välbefinnande och utveckla varje elev till en självständig och nyfiken person med möjlighet att nå kunskapsmålen. På skolan jobbar vi tillsammans för att skapa en stark vi-känsla. Här arbetar ett engagerat team i förskoleklass, skola och på fritidshem. Här finns även specialpedagog, speciallärare och elevhälsoteam. Skolans elevhälsoteam består av kurator, psykolog, rektor,skolsköterska och speciallärare/-pedagog.

Att förbättra kvalitén genom uppföljning, utvärdering och utveckling är grundläggande för oss. Det gör vi genom att kontinuerligt säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. Vårt arbete utgår från ett kollegialt lärande och en delakultur där vi regelbundet träffar kollegor för att säkerställa en god kvalitativ undervisning med eleven i fokus. Elever från och med åk1 en egen ipad och i samtliga klassrum finns teknisk utrustning som Smartboards och Apple-TV. I förskoleklassen har vi vi valt att ha 1 ipad på två elever, eftersom vi ser vinster med samarbete och undervisningen i huvudsak sker i halvklass eller mindre grupperingar.

Vi bygger en ny fräsch skolbyggnad för de äldre klasserna som beräknas stå klar höstterminen 2023. Vår fina skolbyggnad för F-3 kommer att vara kvar och kan användas som vanligt under hela byggperioden.

Välkomna till Söderparkskolan!

Har ni ytterligare frågor går det bra att kontakta mig, Anneli.roth@kavlinge.se


Uppdaterad 2021-01-12

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga