Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Elevhälsa

Skolhälsovård

Tolvåkerskolans skolsköterska heter Mia Hansson och nås antingen på e-post: marie.hansson@kavlinge.se eller på telefon 046-73 95 39.

Skolläkare finns tillgänglig ca 3 halvdagar per termin och träffas efter tidsbokning hos skolsköterskan. Vid akut sjukdom eller olycksfall utanför skolan det vill säga på fritiden skall vårdcentral, sjukvårdsupplysningen eller akutsjukvård kontaktas.

Skolhälsovårdens uppdrag

Under skoltiden fungerar vi som elevernas företagshälsovård och är en del av skolans elevhälsa. Vi bevakar och påpekar vid behov brister i den psykiska och fysiska arbetsmiljön i syfte att främja elevernas mående i skolan. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med kurator, fältsekreterare, skolpsykolog, specialpedagog och rektor.

Skolhälsovårdens viktigaste uppgift är förebyggande hälsovård

Detta innebär att vi uppmuntrar till:

  •  Att hålla det friska friskt
  • Att lära eleven att ta kontroll över den egna hälsan och förstå sambandet mellan livsstil och hälsa
  • Att stärka elevens självkänsla och stimulera till att göra egna medvetna val

Skolsköterskemottagningen är till för att eleverna ska kunna få råd och stöd utifrån sina egna behov, när det gäller utveckling och hälsa. Vi gör enklare sjukvårdsinsatser, och hänvisar vid behov till olika sjukvårdsinstanser för utredningar och speciella behandlingar.

Du som är vårdnadshavare är välkommen att höra av dig och få råd och stöd i frågor som gäller ditt barns utveckling och hälsa.

Skolhälsovården har tystnadsplikt enligt sekretesslagen.

Tolvåkerskolans elevhälsoteam

Rektor
Joakim Persson
046-73 95 32

Biträdande Rektor
Anette Jivenius
046-73 95 38

Skolsköterska
Mia Hansson
046-73 95 39

Skolpsykolog
Jon Lindén
046-73 95 05

Skolkurator
Åsa Frelin
046-73 95 40

Specialpedagog
Peter Rembson

Specialpedagog
Andreas Malmström

Speciallärare
Fredrik Klehn

Studie- och yrkesvägledare
Åsa Ventorp


Uppdaterad 2020-08-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga