Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Arbetsgång för elev i behov av särskilt stöd

I elevärende förutsätts att föräldrar deltar i diskussionen tidigt och alltid är införstådda med de åtgärder som vidtages. I alla elevärende är det av stor vikt att det förs en god dokumentation.  

Steg 1    Ansvarig lärare samråder med kollegorna i arbetslaget.

Steg 2    Ansvarig lärare tar kontakt med specialpedagog för handledning.

Elevens styrkor och svårigheter sammanställs och utifrån detta resultat gör man:

 • Pedagogiska förändringar, ändring av arbetssätt, bemötande, förhållningssätt, mm.
 • Organisatoriska förändringar, grupperingar, platsval mm som är möjlig inom arbetslaget
 • Personella förändringar, utnyttja arbetslaget kompetens, annan personal 
 • Ev. stödåtgärder förbereds  

Steg 3     Ansvarig lärare diskuterar med elev och förälder/vårdnadshavare.

 • Hur hjälps vi åt?
 • Åtgärdsprogram diskuteras och fastställs med elev och föräldrar/vårdnadshavare (tid för uppföljning ska ingå i åtgärdsprogrammet)
 • Blankett fylls i för anmälan till EHT.

Steg 4     Ansvarig lärare samråder med personal i elevhälsoteamet. Förberedelse för ev. elevhälsokonferens.   

Steg 5     Elevhälsokonferens

Elevhälsokonferensen är beslutande konferens omfattande elevärenden som är förberedda av arbetslag och elevhälsoteam som t.ex. anpassad studiegång. Ledamöter i elevhälsokonferensen är enligt Grundskoleförordningen 3 kap 3 § :Rektor, företrädare för elevhälsan, ansvarig lärare och annan berörd personal. Föräldrar kan deltaga i elevhälsokonferensen, alternativt kan diskussion föras med föräldrar/vårdnadshavare i en mindre grupp före och efter konferensen. Protokoll föres av rektor. Vid behov förutsätts ett samarbete med till exempel BUP, socialförvaltningen, polis eller andra berörda myndigheter.   

Steg 6 Kommunens resursenhet

Kan genomföras när ovanstående arbetsgång är genomförd. I enheten diskuteras vidare åtgärder och ev. samordning av kommunala insatser. Utdrag ur EHK-protokoll, åtgärdsprogram, IUP och övriga handlingar av vikt bör följa med till resursenheten.  Resursenheten strävar efter att skapa en helhetssyn som fås genom att genomföra:

 • En pedagogisk utredning
 • En social utredning
 • En psykologisk utredning
 • En medicinsk utredning
 • Elevhälsopersonal ansvarar för återkoppling till arbetslaget.
 • Resursteamet kallar berörda parter.

Tolvåkerskolans elevhälsoteam

Rektor
Joakim Persson
046-73 95 32

Skolsköterska
Mia Hansson
046-73 95 39

Skolpsykolog
Anna Smith
046-73 95 05

Skolkurator
Åsa Frelin
046-73 95 40

Specialpedagog
Peter Rembson


Uppdaterad 2019-11-25

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga