Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Mål för Tolvåkerskolan 2017-2020

Eleverna på Tolvåkerskolan ska ges förutsättningar att äga sitt eget lärande genom:

- återkoppling/feedback, feed forward
- kamratbedömning, elevexempel
- synliggörande av lärandet/tydliggörande av mål och kunskapskrav
- aktiviteter som aktiverar eleverna som lärresurser för varandra
- formativ bedömning
-studieteknik

Tolvåkerskolan ska tillämpa aktivt värdegrundsarbete genom:

- inriktning Tolvåker
- normkritiskt arbete
- aktiv konflikthantering/likabehandlingsgruppen
- delaktighet och inflytande
- elevers delaktighet i trygghetsgrupp, elevskyddsombud, elevråd etc.
- att alla verkar för en god fysisk arbetsmiljö

Tolvåkerskolans arbete ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom:

- digitalisering
- MIK (medie- och kommunikationskunnighet)
- samarbete med högskolor och universitet
- aktuell forskning
- kollegialt lärande/erfarenhetsutbyte


Uppdaterad 2020-07-31

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga