Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

 Rektorn har ordet

Informationsbrev vecka 50

Hej alla föräldrar, En händelserik termin börjar närma sig sitt slut och så väl elever som pedagoger och all annan personal ser fram emot lite ledighet och julfirande. Man märker att antalet soltimmar inte direkt slagit någon toppnotering, snarare tvärt om. Trots det så tycker jag att våra fantastiska elever har hållit fanan högt och kämpat på med allt som ska göras tillsammans med våra pedagoger.

Jag har haft två träffar med skolrådet under terminen vilka har varit väldigt givande och konstruktiva forum. Jag ser såklart gärna att representanter från fler klasser kommer och ger ytterligare perspektiv i de diskussioner som förs kring skolutveckling och elevernas vardag. Två områden som vi har extra fokus på är problematisk skolfrånvaro och skolrelaterad stress men under vårens skolråd kommer vi även dyka djupare i de nybyggnationsplaner som arbete pågår kring. Vi har under terminen kunnat se att det i en del klasser är ett ganska tufft klimat mellan eleverna på rasterna. Det som jag tycker är mest påtagligt är att man är ganska fysiska med varandra i korridorerna vilket tas i uttryck att man hänger och klänger på varandra och kan ha så kallade "skojbråk". Dels så skapar det ett onödigt rörigt klimat i korridorerna och vi har tyvärr även några "skojbråk" som spårat iväg till situationer som eleverna inte klarat av att kontrollera med minst sagt tråkiga konsekvenser som följd. Vi kommer vara tydliga kring vad som förväntas av eleverna och här önskar jag ert stöd i att prata med era ungdomar hemma.

Avslutningsvis kan jag meddela att vi har en ny rutin för den här terminen som innebär att vi kommer skicka hem alla betyg med posten och inte dela ut dem på avslutningsdagen.

Jag vill passa att önska er alla en God Jul och på personalens vägnar tacka för ett gott samarbete under terminen.

Joakim Persson Rektor - Tolvåkerskolan
Text


Uppdaterad 2020-01-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga