Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Trygghet, säkerhet

Trygghetsgrupp

Tolvåkerskolan har en trygghetsgrupp där skola och elevhälsa samverkar. Avsikten med Trygghetsgruppen är i första hand att verka för att eleverna känner fortsatt trygghet, trivsel och studiero, på skolan. Trygghetsgruppen kommer att arbeta i ett förebyggande syfte, med värdegrunden som utgångspunkt, där såväl vuxna som elever samverkar. Värdegrunden är ett förhållningssätt som givetvis gäller all personal och alla elever på skolan. Vi kommer också fortsättningsvis att samverka med fritidsgården. Våra fritidsledare är regelbundet hos oss på Tolvåkerskolan, vilket vi tycker är både viktigt och trevligt.

Likabehandlingsgrupp

Tolvåkerskolan har en likabehandlingsgrupp där representanter från arbetslagen, specialpedagog och fritidsledare samverkar. Avsikten med likabehandlingsgruppen är att verka för trygghet och trivsel på skolan.

Till Likabehandlingsgruppen kan elever och personal vända sig om de behöver hjälp och stöd i arbetet mot kränkande behandling.

Trivselenkät

Under hösten 2016 har vår fritidsledare Mia Duvenett genomfört en trivselenkät bland Tolvåkerskolans elever. Eleverna fick svara på frågor kopplade till diskrimineringsgrunderna. Syftet med enkäten var att få en överblick över elevernas trygghet och trivsel.

Enkäten visar att en stor majoritet av eleverna på Tolvåkerskolan känner sig trygga och har förtroende för personalen.

Tolvåkerskolans trivselenkät ht16PDF

Tolvåkerskolans elevhälsoteam

Rektor
Agneta Olander
046-73 95 32

Skolsköterska
Marie Wilson
046-73 95 39

Skolpsykolog 
Camilla Rosberg
046-73 95 05

Skolkurator
Åsa Frelin
046-73 95 40

Specialpedagog 
Karin Magnusson

 

Dokumentlänkar

OrdningsreglerPDF


Uppdaterad 2017-08-17

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER