Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Skolutveckling

Vi har som mål att vara bland de bästa skolkommunerna i landet. Framtidens skola är vårt kvalitets- och utvecklingsarbete och omfattar alla kommunens skolor. Arbetet utgår från varje skolas egna förutsättningar samtidigt som vi ser till betydelsen av att alla skolor ska erbjuda en undervisning av hög kvalitet.

Så här arbetar vi

Lärandematriser

Vi vill fortsättningsvis uppnå förbättrade elevresultat, vilket kräver ytterligare
förbättrad förståelse och förtydligande av skolans mål hos både elever och lärare. Under perioden 2017-2020 genomförs därför en utbildning gällande Lärandematriser som ytterst handlar om att förtydliga målen för eleverna på ett tydligare sätt. Utbildningen omfattar en tio dagar handledarutbildning för utsedda handledare, för att därefter utbilda alla lärare i hantering och förtydligande av lärandematriserna för eleverna.

Skolledarutbildning

Parallellt med utbildningen för alla pedagoger kommer vi tillsammans med Lin Education genomföra ett treårigt samarbete med Lärandematrisutbildningen. Målet med utbildningen är att utveckla det pedagogiska ledarskapet för att skapa en förbättrad undervisningsmiljö och ligga i framkant med digitaliserat lärande samt ha en klassrumspraktik utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Kompetensutveckling i den tidiga läs- och skrivutvecklingen

Vid olika utbildningstillfällen under läsåret 2017/2018 har våra förskollärare i förskoleklass fördjupat sina kunskaper i den tidiga läs- och skrivutvecklingens grundläggande teorier och metoder vid olika utbildningstillfällen.

Handlingsplan för särskilt begåvade elever

En handlingsplan har upprättats med metoder och rutiner för att möta särskilt begåvade elever samt högpresterande elever i vardagen och ge dem förutsättningar för att nå maximal utveckling.

Kunskapsdagen

Kunskapsdagen är ett återkommande arrangemang där samtliga lärare i kommunen samlas för erfarenhetsutbyte, inspiration och kompetensutveckling. Lärare delar med sig av den senaste forskningen i undervisningen och hur den har utvecklats samt metoder för lärande med nya tekniker. Det är en plattform för professionen och innebär en möjlighet för att utveckla ett samlärande för alla pedagoger i kommunen.

Digitalisering

Alla elever i grundskolan har tillgång till en dator eller lärplatta för sitt lärande i såväl skola som hem. Det är en mycket viktig del i att åstadkomma ett lärande kopplat till de förväntningar som finns i läroplanen gällande digitaliseringen och att möta framtidens barn och elever.
Även förskolorna har förstärkts med en lärplatta per avdelning för att kunna utveckla verksamheten i den riktning som handlar om framtidens förskola och skola.

Uppdaterad 2020-08-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga