Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Urval skola

Huvudregeln är att eleven ska få plats i den skola som du som vårdnadshavare önskar. Om det finns fler sökande än plats på den skola du önskat måste kommunen bedöma vilka elever som har rätt till en plats på skolan. Detta gäller inte friskolor och kommunala grundskolor i andra kommuner, de har egen kö. 

Så görs urvalet

  1. Elevers rätt till en skola nära hemmet
  2. Relativ närhet

I Kävlinge kommun definieras en skola nära hemmet som en skola som ligger tre kilometer från folkbokföringsadressen. I Kävlinge kommun har vi nio kommunala skolor som har förskoleklass.

  • Närskolor i Kävlinge: Rinnebäcksskolan, Olympiaskolan och Annelundsskolan
  • Närskolor i Furulund: Ljungenskolan och Lackalänga skola
  • Närskolor i Löddeköpinge: Nyvångsskolan, Söderparkskolan
  • Närskola i Hofterup: Skönadalsskolan
  • Närskola i Dösjebro: Dösjebroskolan

Vad är Relativ närhet?

Relativ närhet tillämpas om en skola har fler sökande än tillgängliga platser och flera av eleverna har mer än en skola som kan anses vara en skola nära hemmet. Då används den relativa närheten för att alla elever får en så rimligt lång skolväg som möjligt. Kävlinge kommun eftersträvar en så kort total skolväg för samtliga elever i kommunen som möjligt, vilket kan innebära att några får en längre skolväg och andra en kortare skolväg.

Relativ närhet är först och främst till för att säkerställa att alla barn får en skolplacering vid en skola nära hemmet. Om en elev endast har en skola som bedöms vara en skola nära hemmet erbjuds platsen till den eleven, före en annan elev som har flera andra skolor nära hemmet.

Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den sökta skolan.
  • Vi jämför avståndet till den sökta skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd = den relativa närheten. Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga som har sökt samma årskurs i aktuell skola.

Exempel på relativ närhet: två barn har sökt samma skola och det finns bara plats för ett av barnen. Det innebär att det barn som har totalt längst skolväg har rätt till platsen.

Räkneexempel för relativ närhet

Bildkälla: https://www.orebro.se/barn--utbildning/grundskola--grundsarskola/soka-skola/fordelning-av-platser-i-skolan.html

Skollagen paragraf 9 kapitel 15

”En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid annan skolenhet. När det gäller val av skola får kommunen endast frångå elevens/vårdnadshavarens önskemål om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen”.
(SL 9 kap 15 §)

Uppdaterad 2020-10-15

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga