Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Urval skola

Vårdnadshavare har möjlighet att välja skola inför skolstarten. Elever som bor inom skolans upptagningsområde har företräde till plats i närområdet. Om det på en skola finns fler sökande än platser ska urvalet göras enligt de urvalsregler som skollagen anger;

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid annan skolenhet. När det gäller val av skola får kommunen endast frångå elevens/vårdnadshavarens önskemål om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen”. (SL 9 kap 15 §)

Urvalsgrunder vid fler sökande än platser

1. Folkbokförd inom skolans närområde
Inför varje nytt läsår beslutar huvudman i samråd med berörda rektorer var gränserna mellan skolornas upptagningsområden ska gå och därmed var gränserna för respektive barns närskola finns. Eftersom antalet barn i årskullarna varierar mellan åren, kan gränserna till skolornas upptagningsområden förändras från ett läsår till ett annat.

2. Syskonförtur
Syskonförtur omfattar elever som har sökt samma skola som ett äldre syskon. Syskonförturen gäller för elever som lever i samma familj och bor på samma folkbokföringsadress.

3. Kortaste avstånd fågelvägen mellan hemmet och skolan
Elever som är folkbokförda utanför skolans närområde blir antagna i mån av plats. Om det till exempel finns fler barn med syskon som vill ha plats på en skola än vad skolan har plats för, har elever som bor närmst skolan förtur.

Tänk på att man inte har rätt till skolskjuts när man väljer en annan skola än barnets närskola.

Uppdaterad 2017-02-03

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER