Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Inackorderingsbidrag

Gymnasieelever som studerar på annan ort kan ansöka om inackorderingsbidrag. Ni ansöker via en e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på vår webbplats.

För Kävlinge kommun har Arbetsliv- och fritidsnämnden beslutat om följande riktlinjer:

  • att eleven är folkbokförd i Kävlinge kommun
  • att eleven går i kommunal gymnasieskola eller Komvux
  • att eleven är under 20 år (bidraget utgår t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år)
  • att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre timmar per dag eller att resvägen uppgår till minst 50 km enkel resa
  • att eleven inte har resebidrag samtidigt
  • att inackorderingsbidrag beviljas för fyra månader under höstterminen (sep - dec) och fem månader under vårterminen (jan - maj)
  • att grundbeloppet för inackorderingsbidraget uppgår till 1/30 av prisbasbeloppet
  • att elever som har reseavstånd mellan hemkommunen och studieorten som överstiger 200 km ges ett tillägg per månad till grundbeloppet på 500 kr
  • att elever som har reseavstånd mellan hemkommunen och studieorten som överstiger 500 km ges ett tillägg per månad till grundbeloppet på 1 000 kr

För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr, vilket ger ett bidragsbelopp enligt nedanstående tabell:


Bidragsbelopp

Avstånd mellan hemmet och skolan, km

Belopp per månad

50-200

1 577 kr

201-500

2 077 kr

501-

2 577 kr

 

Elev som går i kommunal gymnasieskola där det under del av studietiden ingår studier i annat land, kan hos hemkommunen ansöka om inackorderingsbidrag för denna del av studieperioden. Bidraget uppgår till 1 577 kr per månad under år 2020.

För elever i fristående skolor, folkhögskolor samt riksinternatskolor gäller att Centrala studiestödsnämnden (CSN) ansvarar för elevernas inackorderingstillägg. Enlig CSN:s regelverk är bidragets storlek beroende av avståndet mellan föräldrahemmet och skolan.

Uppdaterad 2019-12-12

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga