Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Särskilt stöd Förskola

Om du har barn som är i behov av särskilt stöd

Förskolan ska anpassa och utveckla verksamheten för alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Förskolan ska ha helhetssyn på barnet och dess behov  och erbjuda verksamhet och omsorg så att barnet utvecklas. Förskolan samverkar och är ett stöd för familjerna i ansvaret av fostran, utveckling och lärande. Förskolechef, förskollärare och arbetslag på förskolan har ansvar för  det särskilda stödet, enligt Skollagen och Lpfö 98/10.

Förskoleteamet, som är ett verksamhetsstöd, ger handledning när barn behöver extra stöd i förskolan. I samarbete med personal och föräldrar görs barnets förskoletid så utvecklande och positiv som möjligt och verksamheten anpassas efter barnets behov. Förskoleteamet arbetar på uppdrag av rektor.

Professioner

Förskoleteamet består av specialpedagoger och psykolog.

Tjänster som Förskoleteamet erbjuder är:

  • Handledning/konsultation
  • Rådgivning
  • Kompetensutveckling

Vårt mål är att arbeta förebyggande och med tidiga insatser. Vi utgår alltid från det enskilda barnets förutsättningar i dess samspel med omgivningen. Förskoleteamet samverkar med barnhälsovård, barnhabilitering, barnpsykiatri och logopedmottagningar.

Om du som förälder ville veta mer om särskilt stöd kontaktar du arbetslag, förskollärare eller rektor på den förskola där ditt barn går.


Uppdaterad 2019-12-06

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER