Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Vuxenutbildning - Komvux 

Vuxenutbildningen i Kävlinge kommun bedrivs på Lärcentrum i Kävlinge och innefattar gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, samt gymnasial yrkesutbildning.

Gymnasial Vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning bedrivs på Lärcentrum och vänder sig till dig som behöver gymnasiekompetens i en eller flera kurser. Du kan också läsa in en fullständig gymnasieutbildning som ger dig slutbetyg eller en gymnasieexamen som ger dig behörighet till högskola. Vuxenutbildningen följer samma kursplaner om gymnasieskolan för ungdomar.

Grundläggande Vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen när till för dig som inte har fullständig grundskola eller som vill repetera någon kurs på grundläggande nivå.

Gymnasial Yrkesutbildning

Kävlinge Lärcentrum erbjuder gymnasial yrkesutbildning inom Vård och omsog, samt Barn och fritid.

Vem får studera?

Du är behörig att delta från höstterminen det år du fyller 20, eller har fullföljt ett gymnasieprogram. Du ska dessutom ha förutsättningar att klara kursen och bedömas sakna de kunskaper som kursen syftar till att ge. För vissa kurser tillkommer särskilda behörighetskrav.

Du som gått ett yrkesprogram i det nya gymnasiet 2011 har möjlighet att läsa grundläggande behörighet till högskolestudier.

Olika sätt att studera

Förutom traditionell lärarledd undervisning i klassrum finns det också kurser som går på distans via vår lärplattform Larwebblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varje vecka finns dessutom lärare tillgängliga i studiesmedjan tisdagar 15.00-18.00 för att handleda de studerande.

Prövning


OBS! På grund av ökad arbetsbelastning är det för tillfället inte möjligt att göra prövning i ämenena Svenska och Matematik. OBS!

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper. Eleven måste senast ha skrivit klart sin prövning ett specifikt datum på hösten och ett specifikt datum på våren, för att säkerställa att prövningen hinner genomföras. En prövning måste vara klar och betygsatt innan ny ansökan till annan kurs kan göras.

Vid prövningen ska eleven visa sina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Prövningen ska vara utformad så att eleven har möjlighet att nå alla betygsnivåer från F till A. Allmänna råd om prövning finner man på skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där man kan läsa vad som gäller vid prövning.

Ansökan sker via vår webansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och endast ett ämne åt gången.

Så här gör vi på Kävlinge Lärcentrum:

  1. Eleven ansöker om prövning på vår webanmälan och betalar in avgiften.
  2. Skoladministratören registrerar eleven efter uppvisat kvitto och tar kontakt med läraren.
  3. Läraren kontaktar eleven och kommer överens om tider och material. Läraren har fyra veckors förberedelsetid.
  4. Prövningen genomförs och förväntas ta max en månad från informationsträff till betygsättning.
  5. Läraren betygsätter och lämnar betygskatalogen till skoladministratören.
  6. Skoladministratören registrerar aktuellt betyg på kursen och skickar till betygsdatabasen.
  7. Om eleven vill ha betygsutskrift beställs det via webbansökan.


Avgiften för prövningen är 500 kr per kurs eller ämne (SFS 1995:946) och ska betalas in till BG 603-8657.
Ange ditt personnummer och namn på betalningen samt att det gäller prövning.

OBS! Avgiftsfritt för dig som har F från gymnasiet eller Komvux i den kursen du vill pröva. Betyg måste uppvisas.


Uppdaterad 2020-09-16

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga