Lediga tomter och tomtkö

Lediga bostadstomter inom Kävlinge kommun fördelas via den kommunala tomtkön. Tomter till försäljning är fribyggartomter och är därmed inte knutna till någon särskild husleverantör. Inom ramen för gällande detaljplan och bygglovsregler uppför köparen av en tomt själv sitt hus inom tomten.

Kävlinge kommun arbetar med att ta fram nya detaljplaner för att kunna erbjuda fler fribyggartomter till tomtkön.

Tomtkö

Kävlinge kommun har en tomtkö för småhustomter med drygt 650 personer i kö. Anmälan till tomtkön görs via vår e-tjänst.

När du gör din anmälan kommer du att debiteras 100 kronor i registreringsavgift och 250 kronor i årsavgift för att stå i Kävlinge kommuns tomtkö. Årsavgiften faktureras på våren. Observera att om du inte betalar in din årsavgift (efter påminnelse) kommer avregistrering av tomtkön att ske. Vid nyregistrering får ej tidigare ansökningstid räknas tillgodo.

Via mina sidor i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se din aktuella köplats, dina kontaktuppgifter såsom namn och adress uppdateras per automatik från Skatteverket (folkbokföringen).

Om du har en e-post registrerad under ”Mina sidor” kommer du i samband med att årsavgiften ska betalas få ett meddelande om att du kan betala in den via ”Mina sidor”. Om du inte har en e-post registrerad kommer du att få en pappersfaktura.

Vill du inte längre står kvar i Kävlinge kommuns tomtkö loggar du in på mina sidor och avregistrerar dig.

Lediga tomter

Harrievallen

Harrievallen ligger cirka 1,5 kilometer öster om centrum och järnvägsstationen i Kävlinge. I närhet till området finns Rinnebäcksskolan.

Detaljplanen för Harrievallen, Stora Harrie 29:63 fick laga kraft den 28 december 2018.

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av 20 friliggande villor. Försäljning av tomter pågår. Det finns 15 lediga fribyggartomter till salu genom kommunens tomtkö.

Detaljplanen för Stora Harrie 29:63 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prospekt för tomterna Pdf, 2.3 MB.

Kommande tomter

Almelund

Almelund ligger i den västra delen av Kävlinge, med ett avstånd om cirka 1,6 kilometer från centrum och järnvägsstationen i Kävlinge.

Detaljplanen för Almelund, Kävlinge 32:34 fick laga kraft den 24 april 2020.

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av förskola och blandad bebyggelse med främst friliggande småhus med varierande tomtstorlekar. Kvarter mot öster, norr samt centralt i området föreslås bli så kallade fribyggartomter med unik utformning på respektive tomt. Almelund kommer att delas upp i cirka 38 fribyggartomter.

Fribyggartomter på Almelund avses att förmedlas via kommunens tomtkö i samband med att infrastruktur för området byggs ut. I inledningen av 2024 planerar PEAB starta sina arbeten med bostäderna.

Länk till karta där du finner detaljplanen för Kävlinge 32:34 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?