Offentliga lokaler och kommunala fastigheter

KKL hanterar byggandet och förvaltningen av fastigheter med kommunal verksamhet samt vissa offentliga lokaler. Detta är till exempel bibliotek, badhus, förskolor, skolor, kommunhus och öppna förskolan.

Om du upptäcker fel på offentliga lokaler eller kommunala fastigheter kan du felanmäla det till KKB/KKL.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?