Exempelritningar

När du skickar in en ansökan om bygglov eller gör en anmälan ska du även skicka in ritningar. Här får du veta vilka allmänna krav vi ställer på bygglovsritningar.

Krav på ritningarnas kvalitet

Genom att lämna in fackmannamässiga ritningar redan i ansökan om bygglov eller anmälan får du beslut om bygglov snabbare. Fackmannamässiga ritningar representerar verkligheten eller hur tänkta byggnader och åtgärder kommer se ut i verkligheten. De ska ritas med omsorg och ha korrekta symboler och markeringar.

Exempelritningar är våra exempel på hur ritningar kan se ut när de är fackmannamässigt utförda.

Fackmannamässiga ritningar

  • Är ritade med rena svarta linjer på vitt papper.
  • Har tydliga siffror, bokstäver och symboler.
  • Har rithuvud.
  • Visar tydligt vad som ska byggas och vad som är befintligt.
  • Är ritade och utskrivna i skala.
  • Har tydliga mått, i meter med minst en decimal.
  • Utritade byggnader är lägesbestämda mot tomtgräns.
  • Fasadritningar har marklinjer utritat.
  • Har markeringar på planerna var detaljer är placerade samt var sektionerna är tagna.

Exempelritningar

Checklista inför bygglovPDF

Exempelritningar för murar och markuppfyllnadPDF

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshusPDF

Exempelritningar för nybyggnad av garagePDF

Exempelritningar för nybyggnad av plankPDF

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshusPDF

Exempel - del av kontrollplanPDF

Mall - kontrollplan för installation av eldstadWord

Mall - kontrollplan för installation av motordriven anordningWord

Mall - kontrollplan för rivningsavfall med materialinventeringWord

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?