Gällande detaljplaner

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras.

Användning av detaljplan

Detaljplan krävs ofta vid utbyggnad av nya områden i eller i anslutning till tätorter samt vid en ändrad användning av en fastighet eller ett område. Om du behöver en ny detaljplan eller vill ändra en som redan finns kan du kontakta kommunen för att få reda på hur det går till.

Läs vad som gäller i detaljplanen för din tomt eller fastighet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplanerna finns som plankarta och planbeskrivning. Då plankartorna inte är fullt tillgänglighetsanpassade, kan du kontakta oss om du har en nedsatt synförmåga och önskar hjälp med att tolka dessa.

Senaste laga kraftvunna detaljplanerna

Hallen 1 m.fl., Södra Stationsstaden

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 25 oktober 2023 och fick laga kraft den 20 december 2023.

Barsebäck 42:111 m.fl., Barsebäcks boställe

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 5 december 2022 och fick laga kraft den 10 mars 2023.

Löddeköpinge 77:2 m.fl., Lödde centrum

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 2022 och fick laga kraft den 18 januari 2023.

Kävlinge 34:21 ÄDP, skola Gryet

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 16 juni 2022 och fick laga kraft den 8 juli 2022.

Löddeköpinge 14:11 m.fl., Center Syd

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 18 maj 2022 och fick laga kraft den 15 juni 2022.

Sten 16 m.fl. i Kävlinge

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 27 april 2022 och fick laga kraft den 15 maj 2022.

Exporten 15 m.fl. i Kävlinge

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 16 december 2020 och fick laga kraft den 9 januari 2021.

Krösenet 16 i Furulund

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 23 oktober 2019 och fick laga kraft den 2 september 2020.

Kävlinge 32:34 i Kävlinge, Almelund

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 13 mars 2019 och fick laga kraft den 24 april 2020.

Rangeringen 1 och 5 i Kävlinge

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 11 mars 2020 och fick laga kraft den 8 april 2020.


Är du nöjd med innehållet på webbsidan?