Detaljplan för Kullagården, Hälsan 1

Skede

Arbete inför samråd pågår.

Planområdet

Planområdet omfattar fastigheten Hälsan 1 i centrala Kävlinge. Planområdet avgränsas av Kvarngatan, Västra Långgatan, Kullagatan och Fridhemsgatan. LSS-boendet Kullagården ligger inom planområdet.

bild över planområdet för Möller 2 m.fl

Planförslaget

Detaljplanen ska möjliggöra en ombyggnad av Kullagården och kompletterande bostäder inom kvarteret. Den nya bebyggelsen ska bidra till en mer stadslik karaktär. Gröna vistelseytor ska skapas för de boende.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?