Begrava husdjur

Sällskapsdjur, utom hästar, får enligt Jordbruksverkets regler grävas ner enligt anvisningar från kommunen.

Nedgrävning ska ske så att det inte skapar olägenheter för omgivningen. Det innebär att djuret ska grävas ner på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp det. Det måste också vara ett tillräckligt avstånd till vattentäkter, granntomter, vattendrag och andra känsliga objekt.

Mindre sällskapsdjur som marsvin, kaniner, katter och små hundar kan i allmänhet grävas ner på en normal villatomt. Större djur bör lämnas till kremering eller begravas på en begravningsplats för djur.

För hästbegravning se information under hästar.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?