Hundar

Att ha hund är också med ett stort ansvar. Som hundägare finns det en del att tänka på, inte minst gäller det att vara aktsam om fåglar och vilt.

Det är inte alltid du får låta din hund löpa fritt i markerna. Enligt 16 § lagen om tillsyn över hundar och katter ska hundar under tiden 1 mars – 20 augusti hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i mark där det finns vilt. Under övrig tid av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt när de inte används till jakt.

I Kävlinge kommun finns ett antal naturreservat. För att dessa områdens höga naturvärden (exempelvis värdefullt djurliv) ska kunna bevaras finns det reservatsföreskrifter kopplade till dem. En del föreskrifter vänder sig direkt till hundägare. Om du som hundägare bryter mot reservatsföreskrifterna riskerar du åtal. Enligt miljöbalken är sådana brott straffbara med böter eller fängelse.

Här är det förbjudet att rasta din hund

Löddeåns mynning

Förbjudet att medföra ej kopplad hund 1 mars – 30 september. Beträdnadsförbud (gäller alla) 15 april – 15 juli.

Salvikens strandängar

Förbjudet att medföra ej kopplad hund 1 mars – 30 september.

Järavallen

Förbjudet att medföra ej kopplad hund 1 mars – 20 augusti.

Bada med hund

Hund får inte medföras vid allmän badplats under badsäsongen. Inom naturreservaten är det kopplingstvång eller under vissa tider beträdnadsförbud. Det innebär att du kan bada hunden vid stränder som inte ligger inom reservat eller är allmänna badplatser. 16 § enligt lag ovan gäller även vid bad med hund, det vill säga under perioden 1 mars - 20 augusti bör hunden hållas kopplad under bad.

Den norra sjön på Järavallen är en lämplig plats för hundbad. Den södra sjön ligger inom naturreservatet och där får du alltså inte släppa hunden lös 1 mars – 20 augusti.

Hundrastgårdar

Här kan du kan låta din hund springa löst och även få träffa andra hundar. Självklart plockar du upp efter din hund – både i och utanför rastgården. Latrin finns tillgänglig på platsen.

Kävlinge: Rinnboområdet vid stora lekplatsen och på Nordanväg vid Korsbacka.

Furulund: Furulundskogen vid Vikengatan.

Löddeköpinge: I grönområdet vid mellanvångsvägen, mellan Fjallersväg och IP.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?