Skadade vilda djur

Det är inget ovanligt att vilda djur skadar sig eller blir sjuka. Det finns ingen som har ansvar för vilda djur oavsett om de är friska eller skadade. Handlar det om små däggdjur, igelkott, ekorre eller hare, kan djuret fångas in och lämnas till en viltrehabiliterare som har tillstånd av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Detsamma gäller för skadade fåglar.

Om fågeln/djuret inte kan rehabiliteras och släppas ut igen, så bör det avlivas eller lämnas ifred. Ett vilt djur ska inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. Det bör leva med andra djur av sin art i frihet. Ett djur som blivit vant att få mat av människor kan få svårt att klara sig på egen hand.

Enligt Artskyddsförordningen får du inte förvara eller transportera fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionen.

Kontakta Polisen (114 14) om du hittar ett skadat däggdjur eller en skadad fågel. Då kan du få hjälp med att bedöma vilken art det gäller, om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Polisen har kontaktuppgifter till godkända anläggningar eller se längre ner på sidan för anläggningarna i Skåne. Anmäl alltid till polisen om du avlivat något djur som inte får jagas.

Fågelskydd Spillepeng tar hand om och vårdar fåglar som farit illa i Malmö/Lundregionen, det vill säga. Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp och Svedala kommuner.

Verksamheten bedrivs på SYSAV:s område på Spillepeng i regi av SYSAV och Skånes Ornitologiska Förening. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom ideella insatser. Du som hittar en skadad fågel kontakta, Fågelskydd Spillepeng, telefon 0702-66 14 66.

Djur på egen tomt

Viktigt att veta när man som fastighetsägare själv är ansvarig

I vissa fall får man bedriva skyddsjakt på djur som kommer in på tomt eller trädgård och där kan orsaka skada. Detta regleras i Jaktförordningen, bilaga 4.

Fastighetsägaren har jakträtten på sin mark. För att avlossa skott inom detaljplanerat område måste man dock ha tillstånd av polismyndigheten.

Vid jakt får det bara användas vapen och andra jaktmedel som uppfyller de krav som Naturvårdsverket föreskriver. Vid jakt måste du ha den utrustning, de vapen och de tillstånd, licenser och annat som behövs enligt gällande jaktlagstiftning.

Så förhindrar du att vilda djur kommer in i din trädgård

Tänk på att om du matar rådjur på vintern kommer de och äter dina blommor på sommaren. Det är nämligen samma djur som kommer och det går inte att göra något åt det mer än att skrämma iväg dem. På alla djur som inte står benämnda som skadedjur i Jaktförordningen bilaga 4 gäller allmän jakttid. Det går aldrig att få skyddsjakt på dessa, rådjur är ett sådant djur. För att slippa älg och vildsvin i trädgården är det bra att plocka bort fallfrukt.

Tänk på att du som fastighetsägare alltid är ansvarig för att hålla djuren borta från din fastighet med hjälp av till exempel staket eller nät.

Vilda djur på kommunal mark

Kommunen har ansvar för att ta hand om skadade djur på kommunens mark. Det kan vara vilda djur som tar sig in på detaljplanelagt område och skadar sig eller som av någon anledning redan är skadade när de tar sig in på kommunens mark. I de fall det krävs åtgärder från kommunen sker detta med hjälp av en kommunjägare.

Kommunjägaren hjälper inte till vid viltolyckor

Kommunjägaren tar inte hand om skadade djur i samband med trafikolycka, det är Nationella Viltolycksrådet ansvar. Kolliderar du med vilt är det 112 du ska ringa, för mer information om viltolycka besök http://www.viltolycka.se/ Länk till annan webbplats.

Vem ska du kontakta?

  • Vilda djur som är skadade eller sjuka? Polisen
  • Husdjur som far illa? Länsstyrelsen, tel. 010- 22 41 350
  • Problem med lösspringande katter? Du får själv se till att hålla katterna borta
  • Lösspringande hundar? Polisen, tel. 114 14
  • Vilda djur som kommer in i huset? I vissa fall gäller skadedjursförsäkringen enligt din villaförsäkring, annars är du själv ansvarig för att hålla djuren ute
  • Vilda djur i min trädgård; bland annat rådjur, kaniner, räv och fåglar? Du är själv ansvarig
  • Vilda djur eller fåglar på annans fastighet? Fastighetsägaren

Hur får jag tag på en kommunjägare?

Om du upptäcker skadade eller sjuka djur på kommunal mark och är i behov av en kommunjägare så kontaktar du vår enhet Gata och Park som du når via kommunens kundtjänst på 046-73 90 00.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?