Hur arbetar Kävlinge Kommun med miljöfrågor?

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen. På engelska kallas de Sustainable Development Goals.

Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen. På engelska kallas de Sustainable Development Goals.

“Denna agenda är en handlingsplan för människorna, planeten och vårt välstånd. Den syftar också till att befästa världsfreden under ökad frihet. Vi erkänner att avskaffandet av alla former och dimensioner av fattigdom, inklusive extrem fattigdom, är den största globala utmaningen och en oundgänglig förutsättning för hållbar utveckling.”

Läs mer om kretsloppsplanen 2021-2030 i renhållningsordningen.

Miljö- och skräpplockarveckan

Skräpplockarveckan arrangeras varje år av stiftelsen Håll Sverige rent. Det är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar.

Skräpplockardagarna 2021

Anmälan för skolor, förskolor och föreningar öppnades den 1 mars. Anmälan görs till Håll Sverige Rentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skräpplockardagarna är Håll Sverige Rents kampanj där barn och unga lär sig om nedskräpning och plockar skräp tillsammans. År 2020 deltog över 600 000 barn och unga runtom i hela landet och hela 220 kommuner hjälpte till genom att sprida ordet, hämta upp skräpet och mycket mer.

Till 2021 hoppas vi att alla kommuner anmäler sig och hjälper skolor och förskolor till en meningsfull utomhusaktivitet under Corona.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?