Livsmedel

Kävlinge kommun kontrollerar regelbundet verksamheter och anläggningar där livsmedel hanteras och säljs. Det finns krav på dig som företagare i livsmedelsbranschen att registrera din verksamhet och bedriva egenkontroll.

Kävlinge kommun arbetar också med hälsoskyddsfrågor rörande inomhusmiljöproblem (som buller, fukt, mögel, radon, lukter och legionella), enskilda avloppsanläggningar, luft- och vattenkvalitet, strålning samt djurhållning inom detaljplanelagt område.

Det är viktigt att du anmäler en misstänkt matförgiftning, så att vi kan försöka se till att ingen annan drabbas av samma orsak. För att kunna utreda misstänkta matförgiftningar är det bra om du så fort som möjligt ringer miljöenheten via Kontakt Kävlinge på 046-73 90 00.

Hetta upp tillredd mat omsorgsfullt så att eventuella bakterier dör, minst till 70°C. Ljummen mat är bland de mest trivsamma platserna för att en mängd bakterier ska växa och frodas. När du värmt mat i mikron är det extra viktigt att röra om ordentligt eftersom värmen från mikron sprids ojämnt i maten. Var försiktig med att laga mat åt andra när du är sjuk, speciellt mat som inte värmebehandlas, till exempel sallader.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?