Artikeln publicerades 9 februari 2022

Lödde Öster ute på samråd – tyck till fram till 28 februari 

Planförslaget för Lödde Öster (Löddeköpinge 97:1) är åter ute på samråd, vilket betyder att du har möjlighet att tycka till om förslaget. Senast den 28 februari behöver vi dina synpunkter.

Ett första samråd för förslaget hölls 2019 och sedan dess har förslaget ändrat utformning. För att alla berörda ska få möjlighet att yttra sig går förslaget därför ut på samråd igen och kommer sedan att genomgå en ny granskningsperiod. Har du tidigare lämnat synpunkter på förslag till detaljplan för Löddeköpinge 97:1 har kommunen kvar dessa.

Grön småstadsmiljö med bostäder och skola

Det nya området Lödde Öster föreslås få omkring 300 bostäder i radhus, småhus och flerbostadshus. Inom området planeras också ett parkstråk för rekreation. Tanken är att skapa en attraktiv grön småstadsmiljö där parker och torg bildar sociala mötesplatser. I det nya området föreslås även plats för en förskola, en skola och en idrottshall.

Tyck till

Du kan antingen använda kommunens e-tjänst eller maila till planutskottet@kavlinge.se. Vill du skicka brev gör du det till:

Kävlinge kommun
Kommunstyrelsens planutskott
244 80 Kävlinge

Glöm inte att ange namn, adress och fastighetsbeteckning.

Läs hela planförslaget för Löddeköpinge 97:1 här

Lämna synpunkter på förslaget i vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.