Artikeln publicerades 9 februari 2022

Tyck till om planförslag för Spannet 1

Kävlinge kommun föreslår nya bostäder i form av radhus på den så kallade hovslagartomten i östra Kävlinge. Planförslaget som nu är ute på samråd ingår i kommunens förtätningsprojekt och de nya bostäderna som planeras blir ett komplement till den befintliga bebyggelsen. Fram till den 7 mars kan du tycka till om förslaget.

Planområdet är beläget norr om Harrievägen i Rinnebäcksområdet i de östra delarna av Kävlinge. På platsen finns idag en asfaltyta och en oanvänd byggnad som tidigare använts som butik och hovslageri.

13 nya radhus

Planförslaget innebär att cirka 13 radhus i två våningar med gemensam parkeringsyta och innergård föreslås på fastigheten Spannet 1 och en del av Stora Harrie 28:4. Bostäderna är fördelade i tre grupper med 4–5 radhus i varje grupp.

För att skapa dynamik inom området ska bostäderna förskjutas från varandra. Detta gör att området blir mindre monotont. Olika fasadmaterial eller färgval för enskilda bostäder ger en variation i området trots att enheterna är likartade.

Detaljplanen syftar också till att säkerställa att den stora ek som finns på platsen har tillräckligt med utrymme och kan bevaras.

Läs mer och lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter på förslaget gör du det enklast via vår e-tjänst. Du kan även lämna dem via mejl till planutskottet@kavlinge.se. Senast den 7 mars behöver vi ha dina synpunkter.

Du hittar hela planförslaget för Spannet 1 på vår webbplats

Lämna dina synpunkter i e-tjänsten Yttrande detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Illustrationerna till planförslaget kommer från ZU Arkitekt.


Har du frågor om planförslaget Spannet 1 kan du kontakta:

Matilda Bolin, Planarkitekt, Strategiska enheten, Kävlinge kommun

Telefon: 046-280 41 55. E-post: matilda.bolin@kavlinge.se