Artikeln publicerades 14 april 2022

Tyck till om ändring av detaljplan i Gryet

På Gryet i norra Kävlinge planeras en ny skola för förskoleklass upp till årskurs sex. I anslutning till skolan planeras en idrottshall som även kan användas av föreningar. Först måste dock detaljplanen justeras så att vi kan bygga en något större skolbyggnad än vad nuvarande detaljplan tillåter.

Ändringen av detaljplan har tidigare varit ute på samråd och är nu ute på granskning. Det betyder att du kan tycka till om förslaget. Syftet med aktuell ändring av detaljplan är att möjliggöra en större byggnad genom ökad byggrätt för skoländamål. Prövningen omfattar endast de planbestämmelser som justeras. Den ursprungliga detaljplanen reglerar exempelvis redan att det får byggas en skola på platsen.

Läs mer och lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter på förslaget gör du det enklast via vår e-tjänst. Du kan även lämna dem via mejl till planutskottet@kavlinge.se. Senast den 4 maj behöver vi ha dina synpunkter.

Du hittar hela planförslaget för Kävlinge 34:21 på sidan för pågående detaljplanering

Lämna dina synpunkter i e-tjänsten Yttrande detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.