Detaljplan för Lödde Folkets park ute på granskning - tyck till!

Nu är detaljplanen för Lödde Folkets park ute på granskning, vilket betyder att du kan lämna synpunkter på förslaget. Fram till den 10 juni har du möjlighet att tycka till.

Detaljplanen bygger på Er-Ho Fastigheter och Wingårdh Arkitektkontors vinnande förslag i markansvisningstävlingen som hölls 2020. De föreslog då att drygt 60 nya bostäder i flerfamiljshus skulle byggas samtidigt som Folkets hus och stora delar av parken bevaras och utvecklas till en fin mötesplats för alla Löddebor.

Er-Ho och Wingårdh tänker sig slingrande gångvägar som ramar in dammar, aktivitetsytor och gräsmattor. Folkets hus ska i största möjliga utsträckning återställas till ursprungligt skick, för att sedan kunna fyllas med publika verksamheter som kan komma alla Löddebor till del.

Läs mer om Er-Ho och Wingårdhs förslag i pressmeddelandet från juni 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tyck till

Till och med den 10 juni kan du lämna synpunkter på förslaget. Du kan antingen använda kommunens e-tjänst eller maila till planutskottet@kavlinge.se. Vill du skicka brev gör du det till:

Kävlinge kommun
Kommunstyrelsens planutskott
244 80 Kävlinge

Glöm inte att ange namn, adress och fastighetsbeteckning.

Läs hela planförslaget för Folkets park (Löddeköpinge 12:3, 12:53 m.fl.) Öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på förslaget i vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?