Artikeln publicerades 3 januari 2023

Tyck till om gång- och cykelvägen mellan Hofterup och Dösjebro

Ett planförslag för en gång- och cykelväg mellan Hofterup och Dösjebro är nu ute på samråd. Senast den 31 januari kan du lämna dina synpunkter om förslaget via vår e-tjänst. Har du frågor är du välkommen på Öppet Hus på Skönadalsskolan den 24 januari.

Detaljplanens syfte är att skapa en sammanhängande, direkt och trafiksäker koppling mellan orterna Hofterup och Dösjebro, via Ålstorp. En cykelväg har stor möjlighet att förändra sättet att förflytta sig längs sträckan då många idag tar bilen till Dösjebro station.

Ridstigar och naturvärden bevaras

I planförslaget finns också tankar på att bygga ut ridstigar i området. För att undvika olyckor bör ridstigarna vara separerade från gång- och cykelvägen.

Förslaget innebär att gång- och cykelvägen byggs ut på den södra sidan av Furuhillsvägen via Hästgårdsvägen och sedan fortsätter i nordöstlig riktning över ängsmarken. Därefter ansluter den till den befintliga grusvägen söder om Dösjebro och slutligen till den befintliga gång- och cykelvägen vid skolan i Dösjebro. De naturvärden som finns i anslutning till gång- och cykelvägen ska bevaras enligt förslaget.

Välkommen på Öppet Hus

Tisdagen den 24 januari, klockan 17–20 är Kävlinge kommun på plats i Skönadalsskolans matsal i Hofterup för att svara på frågor och lyssna till dina åsikter.

I planförslaget är den skissade sträckningen schematiskt gjord för att samla in synpunkter under samrådstiden för att senare hitta en mer precis placering. En förprojektering kommer att genomföras efter samrådet för att kunna ta fram en mer detaljerad placering av gång-och cykelvägen.

Tyck till före 31 januari

Du som bor eller äger en fastighet, är en del av en samfällighet eller har någon form av rättighet i anslutning till planområdet kan skicka in dina synpunkter via kommunens e-tjänst (se länk nedan) eller genom att mejla till planutskottet@kavlinge.se. Vill du skicka brev gör du det till:

Kävlinge kommun
Kommunstyrelsens planutskott
244 80 Kävlinge

Läs hela planförslaget för gång-och cykelväg mellan Hofterup och Dösjebro här Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter på förslaget i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.