Barsebäck och småbyarna på landsbygden

Barsebäcks by, med cirka 800 invånare, har en genuin bykärna som är präglad av närheten till Barsebäcks gods. Bebyggelsen består av småhus och byn omges av öppet jordbrukslandskap.

Barsebäcks by, Barsebäckshamn, Barsebäck Resort och Barsebäcksverket

Barsebäcks by, med cirka 800 invånare, har en genuin bykärna som är präglad av närheten till Barsebäcks gods. Bebyggelsen består av småhus och byn omges av öppet jordbrukslandskap.

Barsebäckshamn är ett gammalt fiskeläge med anor från 1400-talet beläget på udden mellan Lundåkrabukten och Salviken. Barsebäckshamn är en attraktiv boendeort med cirka 560 invånare.

På ett 210 hektar stort område mellan E6 och Öresund ligger Barsebäck Resort, samlingsnamnet för Barsebäcks Golf & Country Club och Järavallens Conference & Country Club.

Orterna får en planerad utbyggnad på 190 bostäder under planperioden. Utbyggnaden ska ske med vördnad för landskapsbilden och med hänsyn till befintliga gröna korridorer och element.

Läs mer om planerna för Barsebäck

Nyfiken på vad som planeras för Barsebäcks by, Barsebäckshamn, Barsebäck Resort och Barsebäcksverket? Läs mer i ÖP 2040 med start på sidan 104PDF.

Byarna på landsbygden

Cirka 2 550 personer bor på landsbygden i Kävlinge kommun. Kommunens byar är till stor del före detta kyrkbyar eller äldre fiskelägen vilka idag har intressanta kulturmiljöer.

Byarna utgör ett viktigt komplement till kommunens större orter för de som önskar ett stadsnära boende i en lantlig miljö och bidrar till en levande landsbygd. De flesta byarna saknar dock välfärdsservice, handel och kollektivtrafik.

Landsbygdens funktion för friluftsliv, rekreation, kultur och turism är näringar och värden som är viktiga att värna och utveckla. Det är också viktigt att omgivande odlingslandskap, natur- och skogsområden bevaras.

Läs mer om planerna för småbyarna och landsbygden

Ta del av och läs mer om vad som planeras för byar så som Vikhög, Södervidinge, Lilla Harrie, Stora Harrie, Virke och Stävie i ÖP 2040 med start på sidan 110.PDF

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?