Dösjebro

En 6000-årig långhög och många gravhögar vittnar om att platsen för Dösjebro har varit bebodd under lång tid. Idag är det en attraktiv bostadsort med cirka 940 invånare.

Dösjebro har tillgång till pågatåg och service i form av förskola, skola, äldreboende och en livsmedelsbutik/bensinmack samt närhet till naturmiljöer. Det finns en stark identitet i byn, ett dynamiskt föreningsliv och ett engagemang bland byborna: sammantaget gör det att byn kan mer än sin storlek

Under planperioden föreslås cirka 550 bostäder fram till år 2040. Dösjebro ska utvecklas så att den egna karaktären tillvaratas, byn hålls samman, vägarna anpassas för gång- och cykeltrafik och grönområden bibehålls.

Framtidsplanerna för Dösjebro

Läs mer om planerna för Dösjebro i ÖP 2040 med start på sidan 92.PDF

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?