Hofterup, Ålstorp och Henkelstorp

Orterna Hofterup, Ålstorp och Henkelstorp med cirka 3 600 invånare ligger inbäddade i ett lummigt skogsområde, strategiskt invid E6:an.

Boende har gångavstånd till både det stora regionala rekreationsområdet Järavallen och större sammanhängande skogsområden i direkt anslutning till samhället. Service finns i form av förskola, skola samt en livsmedelsbutik och bensinmack.

Inom området planeras för 280 nya bostäder fram till år 2040.

Hofterup, Ålstorp och Henkelstorp är utpendlingsorter med ett stort bilberoende. För att öka resandet med kollektivtrafik vill man utveckla trygga och säkra stråk till busshållplatserna, men även satsa på på gång- och cykelvägar samt trygga och upplysta tvärstråk genom bebyggelsen.

Läs mer om framtidsplanerna för Hofterup, Ålstorp och Henkelstorp

Ta del av planerna för orterna i ÖP 2040 med start på sidan 98.PDF

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?