Kävlinge, Furulund och Lackalänga

Avståndet mellan Kävlinge och Furulund är drygt två kilometer och orterna har med tiden närmat sig. Nu planeras för en ny stadsdel som kommer att binda samman orterna på riktigt - Åstaden.

Kävlinge tätort

Kävlinge är ett stationssamhälle med knappt 9 800 invånare. Tätorten utgör kommunens centralort. I Kävlinge finns förutom skolverksamhet och social omsorg även service i form av bibliotek, kulturlokaler och idrottsanläggningar. Med Pågatåg som trafikerar Västkustbanan och Lommabanan genom Kävlinge har orten en god kollektivtrafikförsörjning, det tar mindre än en halvtimme att ta sig till Malmö och tio minuter till Lund, dit många pendlar.

Översiktsplanen möjliggör 5583 bostäder fram till år 2040. Inom Kävlinge finns goda möjligheter att utveckla nya bostadsområden inom gång- och cykelavstånd från nuvarande stationsläge. Ny bebyggelse ska utvecklas i samklang med Kävlinges identitet och karaktär som en tidigare bruksort.

Framtidsplanerna för Kävlinge tätort

Läs mer om planerna för Kävlinge tätort i ÖP 2040 med start på sidan 66.PDF

Furulund och Lackalänga

Furulund är ett stationssamhälle från slutet av 1800-talet med cirka 4600 invånare. Intill Furulund ligger Lackalänga by, en kyrkby med cirka 100 invånare. Byn har kompletterats med ett mindre antal bostäder genom åren. 

Furulunds karaktär med mycket grönska ska fortsatt värnas och utvecklas, särskilt Furulunds fure och tillgängligheten till Kävlingeån.

Framtidsplanerna för Furulund och Lackalänga

Läs mer om planerna för Furulund och Lackalänga i ÖP 2040 med startPDF
på sidan 75.PDF

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?