Löddeköpinge och Hög

Löddeköpinge är kommunens näst största ort med cirka 7 400 invånare. Orten är från början en gammal handelsplats med anor från vikingatiden.

Löddeköpinge

Löddeköpinge har ett strategiskt läge intill E6 och därmed goda kommunikationer till både Malmö, Lund och Helsingborg.

Under planperioden föreslås 1575 bostäder fram till år 2040. Planeringen av Löddeköpinge tar sin utgångspunkt i att utveckla i kollektivtrafiknära lägen, med möjlighet till snabba bussförbindelser till Lund och Malmö.

Hög

Byn Hög, med en befolkning på cirka 140 personer, är beläget längs vägen mellan Kävlinge och Löddeköpinge. De utflyttade gårdarna har under åren ersatts med bostadshus av skiftande ålder och gestaltning. En bebyggelseutveckling av Hög möjliggörs med fokus på att hålla ihop byns utbredning.

Framtidsplanerna för Löddeköpinge och Hög

Läs mer om planerna för Löddeköpinge och Hög i ÖP 2040 med startPDF
på sidan 82.PDF

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?