TEST Byggprojekt i Kävlinge kommun

Illustrerad vy från ovan, Barsebäck trädgårdsstad

Kävlinge växer så det knakar. År 2040 beräknas 45000 kommuninvånare bo i Kävlinge kommun. Det ställer krav på nybyggnation av bostäder, förskolor, butiker och andra samhällskritiska verksamheter. Välkommen att läsa mer om våra aktuella byggprojekt!

Kävlinge tätort ‑ byggprojekt

Stationsstaden

Intill järnvägsstationen i Kävlinge byggs en av Skånes mest spännande stadsdelar. Området väntas bli en levande stadsdel med ett varierat utbud av bostäder med plats för runt 3 200 invånare och cirka 1 300 bostäder samt lokaler för butiker och service.

”Livet mellan husen”

Stationsstaden kommer få stadsmässiga förtecken med slutna kvarter, gator och gränder samt offentliga rum i form av flera torg och en park. Målet är att skapa en attraktiv och inbjudande stadsdel med unika kvaliteter och en egen identitet. Med nya mötesplatser och aktiviteter för alla Kävlingebor kan livskvaliteten i samhället öka och bilden av Kävlinge stärkas.

Området sticker ut på många sätt

Kävlinge ligger strategiskt i Öresundsregionen med närhet och tågförbindelser till Lund, Malmö och Köpenhamn söderut samt Landskrona och Helsingborg norrut. Pendlingen till och från Kävlinge är omfattande och både järnvägstrafiken och vägnätet är viktiga förutsättningar för utbyggnaden av stadsdelen. Idag är det dessutom få stadsnära områden som går att förtäta på detta sätt utan att ta attraktiv jordbruksmark i anspråk.

Harjagersbadet

I den nya stadsdelen Stationsstaden bygger vi ett nytt badhus i tre våningar, med familjebad på de två övre planen och en friskvårdsavdelning med gym och gruppträning på entréplan.

Beslutet om nytt badhus fattades på kommunstyrelsen den 15 mars 2017. Peab har tilldelats uppdraget att bygga badhuset, som fått namnet Harjagersbadet.

Familjebad och gym i tre plan
Harjagersbadet får en stor 25-metersbassäng med tolv banor och tre meters hopptorn. Det kommer att finnas två mindre bassänger med höj- och sänkbart golv som kan anpassas för olika aktiviteter, som simundervisning och vattengymnastik.

För de allra minsta kommuninvånarna kommer det att finnas ett litet badland – en grund bassäng med vattenaktiviteter. Den som gillar fart kommer att kunna kasta sig ut för vattenrutschbanan och den som vill ta det lite lugnare kan besöka relaxavdelningen på översta våningen.

Bättre kollektiva kommunikationsmöjligheter

Placeringen har valts utifrån att där finns flest invånare i närområdet samtidigt som det idag är den plats som har de bästa kollektiva förbindelserna med övriga orter i kommunen. Badet kommer också bli en väsentlig del i den småstad som håller på att utvecklas i Kävlinge genom byggandet av Stationsstaden.

För att göra tillgängligheten från övriga orter i kommunen ännu bättre föreslås att de kollektiva kommunikationsmöjligheterna till stationsområdet i Kävlinge ytterligare ses över inför öppnandet. Hänsyn ska då tas till badets öppettider och simklubbarnas behov. Vidare ska tillgänglighetsaspekter som tillfartsvägar, parkeringsplatser och gång- och cykelstråk finnas med i projekteringsarbetet.

Ersätter Tolvåkersbadet och Vikenbadet

Våren 2016 presenterades ett politiskt förslag att ersätta Tolvåkersbadet och Vikenbadet med en badanläggning i Kävlinge. Förslaget drogs tillbaka och har sedan dess kompletterats med studiebesök och fördjupningar. I det nya förslaget har hänsyn tagits till de åsikter som inkommit.

Tidigare utredningar har konstaterat att befintliga badanläggningar har nått sin tekniska livslängd, upplevs som slitna och ofräscha samt erbjuder för lite bassängtider. Ambitionen är dock att båda nuvarande bad ska hållas öppna under byggtiden för det nya badet.

Brf Kilen, seniorboende

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?