Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Badhus i Kävlinge

Visionsbild på badhuset från Gehl arcitects.

Visionsbild: Gehl arcitects.

Kommunen satsar på att bygga ett badhus i den nya stadsdelen Stationsstaden i Kävlinge. Beslutet fattades på kommunstyrelsen den 15 mars 2017.

Utgångspunkter för badanläggningen:

  • Ett bad som riktar sig till familjer, föreningar och motionärer.
  • Nuvarande kapacitet ska behållas.
  • Relaxavdelning, läktare, gym och entré/café ska finnas med.
  • Hänsyn ska tas till tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
  • Anläggningen ska ha bästa möjliga energi- och miljöstandard.
  • Den totala årliga kostnaden ska vara maximalt 17 miljoner i 2016 års penningvärde.

Ambitionen är att den nya anläggningen står klar vintern 2022 eller våren 2023. PEAB är upphandlad leverantör och ska bygga badhuset. Vid utformningen ska simklubbarna ges möjlighet att komma med synpunkter och önskemål.

Bättre kollektiva kommunikationsmöjligheter

Placeringen har valts utifrån att där finns flest invånare i närområdet samtidigt som det idag är den plats som har de bästa kollektiva förbindelserna med övriga orter i kommunen. Badet kommer också bli en väsentlig del i den småstad som håller på att utvecklas i Kävlinge genom byggandet av Stationsstaden.

För att göra tillgängligheten från övriga orter i kommunen ännu bättre föreslås att de kollektiva kommunikationsmöjligheterna till stationsområdet i Kävlinge ytterligare ses över inför öppnandet. Hänsyn ska då tas till badets öppettider och simklubbarnas behov. Vidare ska tillgänglighetsaspekter som tillfartsvägar, parkeringsplatser och gång- och cykelstråk finnas med i projekteringsarbetet.

Ersätter Tolvåkersbadet och Vikenbadet

Våren 2016 presenterades ett politiskt förslag att ersätta Tolvåkersbadet och Vikenbadet med en badanläggning i Kävlinge. Förslaget drogs tillbaka och har sedan dess kompletterats med studiebesök och fördjupningar. I det nya förslaget har hänsyn tagits till de åsikter som inkommit. 

Tidigare utredningar har konstaterat att befintliga badanläggningar har nått sin tekniska livslängd, upplevs som slitna och ofräscha samt erbjuder för lite bassängtider. Ambitionen är dock att båda nuvarande bad ska hållas öppna under byggtiden för det nya badet.

Uppdaterad 2021-02-17

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga