Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Byggprojekt på längre sikt

Bostadsbyggandet väntas gå på högvarv de kommande åren och utöver de 1 300 bostäder som redan är planerade i bland annat Stationsstaden, visar en analys att det finns möjlighet att bygga ytterligare 7 600 bostäder till år 2035. 6 700 av dessa bostäder är tänkta att byggas i Kävlinge och Furulund. Av de övriga väntas Dösjebro få ett trettiotal, Hofterup 350 och Löddeköpinge 500 bostäder.

Projekt som planeras på längre sikt

Åstaden

När Stationsstaden i Kävlinge har byggts klart väntas Åstaden blir nästa stora  omvandlingsområde. Tillsammans med fastighetsägaren Lantmännen ska kommunen  gemensamt arbeta med att omvandla området till en modern stadsmiljö med bostäder, skola, förskola och service som tar till vara attraktiviteten och de unika förutsättningarna intill  Kävlingeån.

Genom att koppla ihop Kävlinges stadskärna med Furulunds gröna  rekreationsmiljöer skapas mervärden samtidigt som tillgången till två Pågatågsstationer ger en oslagbar regional tillgänglighet till västra Skåne.

Visionsbild på Åstaden

Verktyg för värdeskapande stadsutveckling

En förtätningsstrategi för var och hur det ska byggas de närmaste tjugo åren har tagits fram. Fokus ligger på att förtäta befintliga tätorter, snarare än att bygga på jordbruksmark.

Fyra områden har särskilt fokus:

  • Förtätning av Kävlinge stadskärna för att stärka serviceunderlaget lokalt.
  • Byggandet av en å-nära stad i området längs Kävlingeån för att bygga samman Kävlinge och Furulund.
  • Främjandet av centrala småstäder i Kävlinge, Furulund, Löddeköpinge och Dösjebro för att stärka orterna och skapa förutsättningar för en större andel hållbara transporter. 
  • Förtätning av befintliga villaområden i tätorterna för att skapa mer levande orter och öka förutsättningarna för en större andel hållbara transporter.
Uppdaterad 2018-08-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga