Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Furulund station

I december 2020 är Pågatågstrafiken på Lommabanan igång. Till dess ska stationsområdet i Furulund byggas om till en samlingspunkt för tåg- och busstrafik. Från den 13 december kan du pendla enkelt, säkert och klimatsmart från Furulund, och med fler avgångar att välja mellan från Kävlinge station.

Foto: Karl-Johan Hjertström/Skånetrafiken

Foto: Karl-Johan Hjertström/Skånetrafiken

Godstrafiken som kör på Lommabanan kommer få sällskap av pågatåg när två nya stationer byggs i Furulund och Lomma. Utanför Stävie, söder om Furulund, har även ett mötesspår byggts. Projektet hade byggstart december 2019. Den 13 december 2020 börjar persontågtrafiken att rulla på Lommabanan och pågatåg stannar vid den nya stationen i Furulund. Genom ny station i Furulund och fler avgångar från Kävlinge station skapas fler möjligheter för dig att pendla enkelt, säkert och klimatsmart från Kävlinge kommun.

Från Furulund kommer tåget till Malmö ta cirka 17 minuter. Inledningsvis kommer Lommabanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen klockan 06-24. I ett senare skede är förhoppningen avgångar en gång i halvtimmen i rusningstid. Nattetid blir tågen något färre. Totalt planeras det för 38 tåg per dygn, båda riktningarna sammanräknade.

Tåget kommer att stanna på följande hållplatser:

Timmestrafiken kommer gå Kävlinge – Furulund – Lomma – Malmö C och därefter in på Kontinentalbanan (nya Malmöringen) och stanna vid Östervärn – Rosengård – Persborg – Svågertorp – Hyllie – Triangeln.

De extra tåg som på sikt kommer gå måndag-fredag i rusningstid och bilda halvtimmestrafik kommer vända i Hyllie.

Stationsområdet blir samlingspunkt

En utredning om hur trafiken inom hela Furulund påverkas har gjorts, och byggprojektet kring stationsområdet utgör flera förändringar:

  • Gång- och cykeltunnlar under järnvägen; vid stationsområdet och mellan Parkgatan och Bryggaregatan.
  • Pendlar- och en cykelparkering längs järnvägens norra sida.
  • Cykelparkering på järnvägens den södra sidan.
  • Solgatans respektive Kungsgatans plankorsningar byggs bort.
  • Parkgatan förlängs med ny bilväg mot Stävie Nyboväg
  • Ett mötesspår byggs utanför Stävie

Ansvarsfördelning

Trafikverket och Kävlinge kommun ansvarar för olika delar kring tågstationen i Furulund. Trafikverket ansvarar för spåret, avspärrning mot spårområdet och perrongen. Kommunens ansvarar för gator, park och cykelvägar vid stationsområdet.

Bulleråtgärder och avskärmning längs spåret

Det pågår en process för att utreda omfattningen av Trafikverkets planerade bullerskydd längs spåret. Trafikverket ska redovisa en åtgärdsplan i februari 2022.

Fakta om Lommabanan

Utbyggnaden av Lommabanan är ett samarbete mellan Trafikverket, Skånetrafiken och kommunerna längs sträckan för att underlätta pendling med kollektivtrafik i västra Skåne och skapa viktiga förutsättningar för ett mer hållbart resande. På längre sikt kommer sträckan att utökas med stationer i Flädie och Alnarp. 

Lommabanan uppgraderas för högsta tillåtna hastighet 160 km/h. Pågatågen kör inte fortare än 100 km/h inne i samhällena eftersom de ska bromsa och accelerera i samband med uppehåll vid stationerna. Godstågen kör sällan fortare än 100 km/h. Lommabanan är en viktig del av Godsstråket genom Skåne. Sträckan har fått en ökad betydelse för godstrafiken sedan trafiken genom Hallandsåsen öppnades.


Uppdaterad 2018-04-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga