Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Furulund station

I december 2020 är Pågatågstrafiken på Lommabanan igång. Till dess ska stationsområdet i Furulund byggas om till en samlingspunkt för tåg- och busstrafik. Från den 13 december kan du pendla enkel, säkert och klimatsmart från Furulund.

Foto: Karl-Johan Hjertström/Skånetrafiken

Foto: Karl-Johan Hjertström/Skånetrafiken

Godstrafiken som kör på Lommabanan kommer få sällskap av pågatåg när två nya stationer byggs i Furulund och Lomma. Utanför Stävie, söder om Furulund, byggs ett mötesspår. I december 2019 inleddes byggarbetet av Lommabanan i Furulund.

Tågen kommer att gå en gång i timmen dagtid på sträckan Kävlinge–Furulund–Lomma– Malmö. I ett senare skede kommer tågen avgå en gång i halvtimmen. Nattetid blir tågen något färre, totalt planeras det för 38 tåg/dygn, båda riktningarna sammanräknade. Från Furulund kommer tåget till Malmö ta cirka 20 minuter.

Stationsområdet blir samlingspunkt

I december 2020 börjar persontågtrafiken att rulla på Lommabanan och pågatåg stannar vid den nya stationen i Furulund. En utredning om hur trafiken inom hela Furulund påverkas har gjorts, och byggprojektet kring stataionsområdet utgör flera förändringar:

  • Gång- och cykeltunnlar under järnvägen; vid stationsområdet och mellan Parkgatan och Bryggaregatan.
  • Pendlar- och en cykelparkering längs järnvägens norra sida.
  • Cykelparkering på järnvägens den södra sidan.
  • Solgatans respektive Kungsgatans plankorsningar byggs bort.
  • Parkgatan förlängs med ny bilväg mot Stävie Nyboväg
  • Ett mötesspår byggs utanför Stävie

Fakta om Lommabanan

Lommabanan är en viktig del av Godsstråket genom Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sträckan har fått en ökad betydelse för godstrafiken sedan trafiken genom Hallandsåsen öppnades. Det exakta antalet godståg på Lommabanan varierar beroende på konjunkturläget men beräknas ligga mellan 15-25 godståg/dygn. Utbyggnaden är ett samarbete mellan Trafikverket, Skånetrafiken och kommunerna längs Lommabanan för att underlätta pendling med kollektivtrafik i västra Skåne. På längre sikt kan det bli aktuellt med stationer i Flädie, Alnarp och Arlöv. 

Lommabanan uppgraderas för högsta tillåtna hastighet 160 km/h. Pågatågen kör inte fortare än 100 km/h inne i samhällena eftersom de ska bromsa och accelerera i samband med uppehåll vid stationerna. Godstågen kör sällan fortare än 100 km/h.


Uppdaterad 2018-04-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga