Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kustområdet Barsebäckstrand

Kommunen ska utveckla kustområdet vid Barsebäckstrand till ett aktivitetscentra som knyter samman de attraktionsnoder och lockar både invånare och besökare. Sedan 2016 pågår ett utvecklingsarbetet genom projektet "Öka attraktiviteten längs kusten".

Aktivitetscentra - en levande mötesplats för hållbar naturturism

Kommunen ska utveckla Barsebäckstrand som ett aktivitetscentra som knyter samman de attraktionsnoder som finns längs kusten, och genom detta skapa en levande mötesplats för hållbar naturturism. För att uppnå detta behövs dessa funktioner i området:

  • Bad och rekreation
  • Mat och upplevelser
  • Boende
  • Aktiviteter längs kusten

En analys har tydliggjort att funktionerna kräver olika drivkrafter, som bäst uppfylls av professionella aktörer inom respektive område. Ytterligare blev det tydligt att de delar som handlar om service till kommunens invånare bäst löses av kommunens organisation. Exempelvis havsbad med brygga, strand och lekplats.

Ett flertal olika aktörer på området som alla har olika fokus men ett gemensamt mål och vision, ger dessutom en större möjlighet till professionell drift och bygger på att maximera samarbete och samverkan. Samtidigt minskar det riskerna för friktion av olika intressegrupper i området.

Det kan röra sig om att aktiviteter utgår från Barsebäckstrand. Likaså en möjlighet att förlägga utbildning och föreläsningar kopplat till aktiviteterna på Barsebäckstrand. Som exempel utbildning i kitesurfing och vindsurfing eller föreläsning om fåglar eller kulturhistoria och fornminnen. Detta möjliggör också utveckling och försäljning av relaterade produkter och tjänster såsom paketresor, kurser med övernattning, utrustning och kartor/böcker för att nämna några.

För att effektivt knyta samman attraktionsnoderna behövs en helhetssyn kring cykelvägar och vandringsleder längs kusten. Detta ger i sig en ökad attraktion.

Förändringar av campingen under 2019

Fritid Österlen Holding AB tar över driften av campingen vid Barsebäckstrand under 2019 och 2020. Läs nyheten om förändringar som kommer att göras under säsongen 2019.  

Boking av camping

Bokning av campingplats på Barsebäckstrand inför sommaren 2019 kommer att kunna göras via www.camping.se. Fritid Österlen räknar med öppna upp bokningssystemet under andra veckan i april.

Säsongsplatser under 2019

Har du redan anmält intresse för säsongsplats till kommunen? Fritid Österlen har fått en lista med namn och kontaktuppgifter till er som redan har anmält intresse. Fritid Österlen kommer att fördela de campingplatser de väljer att hyra ut under hela säsongen.

För frågor om campingen, kontakta Fritid Österlen:

Tel: 010-1511660
E-post: info@barsebackstrand.com 

Planer på ny badparkering

En avgörande faktor för att få lönsamhet i att driva verksamhet vid Barsebäckstrand är att utöka antalet campingplatser. Därför vill kommunen flytta den befintliga parkeringen och har fått strandskyddsdispens av miljö- och byggnadsnämnden. Beslutet fick däremot avslag från Länsstyrelsen, med hänvisning till att strandängarna har höga naturvärden. Kommunen har överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen.

Vad händer nu?

Nu genomförs en analys av marken inom området och av vilka investeringar som behövs för att sedan ta fram förfrågningsunderlag för en stegvis utveckling av området. Projektet ska även ta fram och sammanfatta en vision och värdegrundsfrågor, samt skapa en samverkansgrupp för aktörer vid Barsebäckstrand.

Innovationsupphandling stugor Barsebäckstrand

Projektgruppen genomför en innovationsupphandling av stugor på Barsebäckstrand. Upphandlingsdokument finns att ladda ned här: UpphandlingsdokumentPDF

Situationsplan för området finns här: SituationsplanPDF

Bakgrund

Kustområdet vid Barsebäckstrand är en viktig del av Kävlinge kommuns attraktionskraft för både invånare och besökare. Målet med projektet "Öka attraktiviteten längs kusten" är att öka attraktiviteten längs kusten genom att lyfta och stärka det som utgör själva attraktivitet i form av natur, kultur och rekreation, det vill säga natur- och friluftsvärdena såväl som tillgänglighet och kulturlandskap. Genom dialog och samverkan med medborgare, andra aktörer, företagare och organisationer har kommunen kartlagt vilka behov och möjligheter som finns för kustområdet.

Uppdaterad 2019-11-18

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER