Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Lackalänga förskola, Furulund

Visionsbild av nya Lackalänga förskola. Illustration: Arkitektgruppen i Malmö AB

Visionsbild av nya Lackalänga förskola. Illustration: Arkitektgruppen i Malmö AB

I Furulund byggs en helt ny förskola som ersätter gamla Lackalänga förskola. Inflyttningen är beräknad till vintern/våren 2020-2021.

Tidsplan

Sommaren 2018 - rivning av gamla Lackalänga förskola

Rivningen av den nuvarande förskolan avslutas senast i augusti 2018. För att säkerställa att barnen får en tillräckligt stor lekyta under tiden rivningen och byggnationen pågår har en del av den allmänna platsmarken bakom förskolan hägnats in för att användas som lekyta. Det har gjorts efter tillstånd av Polisen och i enlighet med Boverkets råd och miljöenhetens riktlinjer. I samband med inhägnaden har gång- och cykelvägen letts om till annan lämplig plats. Ytan är inhägnad från mitten av april 2018 fram till att den nya förskolan är färdigbyggd, därefter påbörjas återställningen av marken omgående.

Hösten 2019 - byggstart nya Lackalänga förskola

Byggnationen av den nya förskolan påbörjas tidig höst 2019. Under hela perioden kommer alla barn gå kvar på förskolan i paviljongerna som byggts.

Vintern/våren 2020-2021 - inflyttning nya Lackalänga förskola

Den nya förskolan väntas stå klar för inflyttning vintern/våren 2020-2021. Utemiljön kommer att färdigställas under våren 2021.

Bakgrund

Våren 2017 drabbades Lackalänga förskola av en omfattande vattenläcka. Vid saneringen påträffades förhöjda fuktnivåer i betongplattan samt asbest i de äldre golvmattorna. Sedan dess har en utredning gjorts som visar att det bästa alternativt är riva nuvarande förskola och bygga en ny.

Åtgärder för att minska trafikpåverkan i området

För att få minsta möjliga trafikpåverkan i området leds trafiken om under hela byggperioden. Tillfälliga parkeringsplatser har anlagts intill förskolan samtidigt som entrépassagerna har setts över för att få ett smidigare trafikflöde i området.

Uppdaterad 2019-09-04

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga