Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Stationsstaden i Kävlinge

Livet i parken

Illustration: Midroc Property Development

Intill järnvägsstationen i Kävlinge byggs en av Skånes mest spännande stadsdelar. Området väntas bli en levande stadsdel med ett varierat utbud av bostäder med plats för runt 3 200 invånare och cirka 1 300 bostäder samt lokaler för butiker och service.

Just nu i Stationsstaden

Våren 2018 anlades den första etappen av infrastruktur i form av vatten- och avloppsledningar samt asfalterade byggvägar i området. I samband med anläggandet iordningställs Kaptenens park grovt för att i ett senare skede få stigar, lekplatser och liknande. Arbetet väntas vara klart sommaren 2018, därefter kan bostäder börja byggas.

Kommunala byggprojekt på gång

”Livet mellan husen”

Stationsstaden kommer få stadsmässiga förtecken med slutna kvarter, gator och gränder samt offentliga rum i form av flera torg och en park. Målet är att skapa en attraktiv och inbjudande stadsdel med unika kvaliteter och en egen identitet. Med nya mötesplatser och aktiviteter för alla Kävlingebor kan livskvaliteten i samhället öka och bilden av Kävlinge stärkas. 

Området sticker ut på många sätt

Kävlinge ligger strategiskt i Öresundsregionen med närhet och tågförbindelser till Lund, Malmö och Köpenhamn söderut samt Landskrona och Helsingborg norrut. Pendlingen till och från Kävlinge är omfattande och både järnvägstrafiken och vägnätet är viktiga förutsättningar för utbyggnaden av stadsdelen. Idag är det dessutom få stadsnära områden som går att förtäta på detta sätt utan att ta attraktiv jordbruksmark i anspråk.


Uppdaterad 2020-09-29

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga