Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Tolvåkersområdet, Löddeköpinge

En kraftfull förnyelse av Tolvåkersområdet i Löddeköpinge har påbörjats. Nu väntar en ny inriktning där Tolvåkerskolan och mellanstadiedelen av Söderparkskolan rivs istället för att renoveras.

Förnyelsen kommer pågå under flera år. Den innefattar bland annat en ny förskola, en ny skolbyggnad som ersätter Tolvåkerskolan och mellanstadiedelen av Söderparkskolan. Samt en ny sporthall där Tolvåkersbadet idag står.

Skolbyggnad med plats för 800 elever

Den nya skolbyggnaden byggs i två våningar med plats för 800 elever, 200 elever i årskurs F-6 och 600 elever i årskurs 7-9. Den förbereds också för att i ett senare skede kunna byggas ut för ytterligare 200 elever i årskurs F-6 om behov uppstår. Fastigheten byggs med en tydlig avskiljning mellan årskurs F-6 och 7-9 men med vissa gemensamma utrymmen så som skolrestaurang och utvalda klassrum. Även Kulturskolan integreras i lokalerna. Byggnationen väntas ta två år och inflyttningen är planerad till mars 2022.

Förnyelse i flera etapper

Förnyelsen av Tolvåkersområdet pågår under flera år framåt och delas in i etapper. Följande aktiviteter är planerade enligt den nya inriktningen:

Byggstart för nya Tolvåkers förskola - hösten 2018

Inledningsvis har Tolvåkers förskola rivits för att ge plats åt en helt nybyggd förskola. Byggandet av den nya förskolan inleds hösten 2018 och väntas vara klart årsskiftet 2019-2020.

Söderparkskolan rivs – våren 2020

I januari 2020 påbörjas rivningen av mellanstadiedelen av Söderparkskolan. Tolvåkers förskola är då färdigbyggd och Söderparkskolans elever flyttar in i de moduler som Tolvåkers förskola använt under tiden den nya förskolan byggts.

Byggstart för ny skolbyggnad – hösten 2020

När rivningen av Söderparkskolan är färdig inleds byggnationen av en helt ny skolbyggnad som ska ersätta Tolvåkerskolan och mellanstadiedelen av Söderparkskolan. Byggnationen väntas ta två år och inflyttningen är planerad till mars 2022.

Tolvåkerskolan rivs och utemiljöer färdigställs – maj 2022

När den nya skolbyggnaden är färdigbyggd våren 2022 rivs Tolvåkerskolan.

Tolvåkersbadet rivs och ersätts av sporthall (tidsplan saknas i nuläget)

Som avslutning rivs Tolvåkersbadet och ersätts med en ny permanent sporthall som i sin tur ersätter den tillfälliga sporthallen som idag används på Center Syd-området i Löddeköpinge. Det är i nuläget inte bestämt var på området som dansföreningen Zwing it ska hålla till, förslaget är att de flyttar in i den nybyggda sporthallen tillsammans med fritidsgården.

I samband med byggnationerna ska trafiken och logistiken på området beaktas för framtida flöden av människor.

Ny inriktning ersätter tidigare beslut om totalrenovering

Enligt ett tidigare beslut skulle Tolvåkerskolan och mellanstadiedelen av Söderparkskolan totalrenoveras. Sedan dess har en analys av båda fastigheterna gjorts som visar att deras konstruktion och verksamhetsytor inte är anpassade för dagens behov och tillgänglighetskrav. Skolbyggnaderna är svåra att bygga om och har ett flertal brister, att utforma lokalerna utifrån dagens krav och behov skulle därför kräva väldigt stora åtgärder och ekonomiska resurser. Efter att beslut om en ny inriktning har tagits i teknisk nämnd kommer därför en program- och ramhandling att tas fram under 2019. Därefter sker projektering och upphandling av den nya skolan. Den relativt nybyggda lågstadiedelen av Söderparkskolan behålls i nuvarande utformning, dock kan mindre förändringar göras även där för att knyta an bättre till den nya skolbyggnaden.

Uppdaterad 2020-06-02

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga