Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde samt på befintliga allmänna platser.

Lokaler dit allmänheten har tillträde är sådana lokaler som riktar sig till, och används av, allmänheten. Det kan då röra sig om receptioner på sjukhus, vårdcentraler eller myndigheter. Andra lokaler som riktar sig till allmänheten finns exempelvis i idrottsanläggningar, bibliotek, teatrar, biografer, samlingslokaler, buss-, taxi- och järnvägsstationer, terminaler, apotek, kiosker, restauranger och affärslokaler. Vissa delar av skolor kan också vara publika lokaler. Allmänna platser är de gator, vägar, torg, parker, med mera, som är redovisade som allmän plats i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Vem ansvarar?

Det är den som äger publika lokaler eller allmänna platser som har ansvar för att kraven uppfylls.

Vilka hinder är enkelt avhjälpta?

Med det menas att de ska vara rimliga att avhjälpa med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen. Man ska också göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna, dessa får inte bli orimligt betungande.


Uppdaterad 2017-02-01

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga