Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Lediga tomter

Lediga bostadstomter inom Kävlinge kommun fördelas via den kommunala tomtkön. Tomter till försäljning är fribyggartomter och är därmed inte knutna till någon särskild husleverantör. Inom ramen för gällande detaljplan och bygglovsregler uppför köparen av en tomt själv sitt hus inom tomten.

För tillfället är samtliga fribyggartomter slutsålda. Kävlinge kommun arbetar med att ta fram nya detaljplaner för att kunna erbjuda fler fribyggartomter till tomtkön.

Kommande tomter

Harrievallen

Detaljplanen för Harrievallen, Stora Harrie 29:63 fick laga kraft den 28 december 2018.

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av friliggande villor, parhus eller kedjehus. Huvudalternativet  för områdets utbyggnad innebär friliggande villor med tomtstorlekar om minst 550 m². Tomterna får bebyggas med 35% av tomtytan, dock maximalt 190 m². Huvudalternativet möjliggör cirka 20 bostäder.

Nya byggnader som vetter mot befintlig villabebyggelse längs Rinnebäcksgatan. De föreslås ha en högsta byggnadshöjd om 3,7 meter och en högsta taklutning på 27º, likt befintlig bebyggelse. I övriga delar föreslås en högsta totalhöjd om 7,5 meter vilket möjliggör byggnader i ett och ett halvt plan med sadeltak alternativt två våningar med platt eller flackt tak.

Fribyggartomter på Harrievallen avses att förmedlas via kommunens tomtkö under år 2020/2021.

Länk till detaljplanen för Stora Harrie 29:63öppnas i nytt fönster

Almelund

Detaljplanen för Almelund, Kävlinge 32:34 fick laga kraft den 24 april 2020.

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av blandad bebyggelse med främst friliggande småhus med varierande tomtstorlekar. Kvarter mot öster, norr samt centralt i området föreslås bli så kallade fribyggartomter med unik utformning på respektive tomt. För dessa kvarter är största tillåten byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean. För kvarteren i norr och centralt i området medges en högsta nockhöjd om 7 meter. Mot befintlig bebyggelse i öster är högsta byggnadshöjd 3,5 meter och maximal takvinkel 27º.

Fribyggartomter på Almelund avses att förmedlas via kommunens tomtkö under år 2021/2022.

Länk till detaljplanen för Kävlinge 32:34öppnas i nytt fönsterUppdaterad 2020-06-09

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga