Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Elda utomhus

Att elda kan innebära risker för såväl människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan hastigt påverka och förändra eldens beteende. Eldning ska alltid ske med försiktighet.

Information som finns på sidan:

Brandriskprognoser och eldningsförbud

Under perioden mars till september månad ger Räddningstjänsten Syd varje vecka brandprognoser till förbundets fem kommuner om aktuellt brandriskindex för respektive kommun. Indexvärdet består av fyra nivåer som beskriver risken för brandspridning i samband med eldning.

Räddningstjänsten Syd har inte själva mandat att fatta beslut om eldningsförbud för en kommun, utan ger endast kommunen rekommendationer. Kävlinge kommun fattar ett beslut utifrån lämnade rekommendationer från räddningstjänsten.

Färgtabell över brandriskindex

Färg

Brandriskindex

Grön

≤ 3

Gul

4

Orange

5

Röd

5E

Iaktta försiktighet vid eldning

När brandriskindex förväntas ligga mellan 4 (gul) och 5 (orange) under fem dagar ska du vara mycket försiktig vid grillning och eldning i Kävlinge kommun.

Det är väldigt torrt i skog och mark. Vi avråder därför starkt för att göra upp eld i skog och mark. Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser. Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Eldningsförbud

Om brandriskindex ligger på 5E (röd) under tre dagar förslås beslut av kommunen om eldningsförbud.

Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar med mera) samt aktiviteter som innefattar användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta arbeten i skog och mark. Förbudet gäller även iordningställda grillplatser. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt med grillar på ben eller stativ så att det inte finns risk för brandspridning. Grillen ska placeras på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden. Förbudet gäller tills vidare beslut om upphävande fattats av kommunen.

Observera att engångsgrillar inte får användas.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som fattat beslut om denna föreskrift.

Elda avfall och ris

Bränning av komposterbart trädgårdsavfall inom detaljplanelagda områden är förbjudet, dock tillåts bränning av den ej komposterbara delen trädgårdsavfall under perioden 1 oktober till och med 30 april under förutsättning att olägenhet för omgivning ej uppstår. I övrig områden får trädgårdsavfall brännas endast om det kan ske utan olägenhet för omgivningen.

Valborgsmässoeldar

Vid planering av valborgsmässoeld skall faktorer såsom avstånd till byggnader, vindriktning och vindstyrka samt bålets storlek beaktas. Observera att eldning ej får ske vid eldningsförbud eller vindhastigheter över 10 m/s.

Att tänka på

  • Det kan krävas polistillstånd för Valborgsmässoeldar. Kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14 för mer information.
  • Valborgsmässoeldens storlek bör begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden.
  • Vid placering av valborgsmässoeldar skall rökens påverkan minimeras på kringliggande byggnader och vägar. Ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 75 m rekommenderas.
  • Brandsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig. Exempel på utrustning är kopplad och trycksatt vattenslang eller vattenfylld tunna med hinkar.
  • En person som ansvarar för elden och dess bevakning skall utses. Den ansvarige skall se till att elden släcks senast klockan 24.00. Kontakta alltid fastighetsägaren i god tid innan eldningen.
  • Fastighetsägaren kan ha synpunkter på när och var eldning kan ske.
Uppdaterad 2020-04-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga