Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Elda utomhus

Att elda kan innebära risker för såväl människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan hastigt påverka och förändra eldens beteende. Eldning ska alltid ske med försiktighet.

Eldningsförbud och brandriskprognoser

Det är Räddningstjänst Syd som beslutar om och meddelar när det ska råda eldningsförbud i kommunen på grund av risk för brand i skog och natur. Även om det inte råder ett direkt eldningsförbud kan man behöva vara mer försiktig vid eldning utomhus vissa tider. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, gör i samarbete med SMHI brandriskprognoser under säsongen med start första mars varje år.

 

Elda avfall och ris

Bränning av komposterbart trädgårdsavfall inom detaljplanelagda områden är förbjudet, dock tillåts bränning av den ej komposterbara delen trädgårdsavfall under perioden 1 oktober t o m 30 april under förutsättning att olägenhet för omgivning ej uppstår. I övrig områden får trädgårdsavfall brännas endast om det kan ske utan olägenhet för omgivningen

 

Valborgsmässoeldar

Vid planering av valborgsmässoeld skall faktorer såsom avstånd till byggnader, vindriktning och vindstyrka samt bålets storlek beaktas. Observera att eldning ej får ske vid eldningsförbud eller vindhastigheter över 10 m/s.

Att tänka på

  • Det kan krävas polistillstånd för Valborgsmässoeldar. Kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14 för mer information.
  • Valborgsmässoeldens storlek bör begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden.
  • Vid placering av valborgsmässoeldar skall rökens påverkan minimeras på kringliggande byggnader och vägar. Ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 75 m rekommenderas.
  • Brandsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig. Exempel på utrustning är kopplad och trycksatt vattenslang eller vattenfylld tunna med hinkar.
  • En person som ansvarar för elden och dess bevakning skall utses. Den ansvarige skall se till att elden släcks senast klockan 24.00. Kontakta alltid fastighetsägaren i god tid innan eldningen.
  • Fastighetsägaren kan ha synpunkter på när och var eldning kan ske.

 

 

Uppdaterad 2018-05-14

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER