Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Vedeldning

Allt fler eldar med ved och andra biobränslen istället för olja eller el. Detta är positivt ur klimatsynpunkt eftersom det minskar påverkan på växthuseffekten. Det minskar även beroendet av olja som är en begränsad resurs.

Samtidigt som vedeldning i braskaminer, pannor och öppna spisar blir allt vanligare ökar klagomålen från de som har obehag av rök. Om olägenhet för närboendes hälsa uppstår på grund av utsläpp från vedeldning kan miljönämnden meddela eldningsförbud. Detta oavsett om eldningsanordningen är miljögodkänd eller om miljönämnd tidigare godkänt installationen.

Det går inte att ge ett enkelt svar på vad lagen säger om vedeldning i tättbebyggt område. Lagarna som berör planering (t ex plan och bygglagen med förordningar), miljö och hälsa (t ex miljöbalken med förordningar) är ramlagar och är övergripande d v s det står inte detaljerat i lagtexten vad som gäller. Dessutom så är det olika instanser som har tillsyn på de olika lagarna.

Kommunen kan med stöd av miljöbalken införa restriktioner mot vedeldning om det behövs för att förhindra vad som kallas olägenhet för människors hälsa. Om klagomålen på vedeldare fortsätter, kan reglerna för vedeldning ändras, vilket kan leda till totalförbud för annat än trivseleldning. Trivseleldning innebär att man får elda högst två gånger per vecka och då endast tillfälligt, d v s en enstaka brasa.

Läs mer i riktlinjerna för vedeldning:

Miljö- och byggnadsnämndens riktlinjer för eldning i lokaleldstäderPDF


Uppdaterad 2016-05-11

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga