Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Attefallsregler

Den 2 juli 2014 började förändringar av plan- och bygglagen att gälla. Förändringarna innebär till exempel att du inte behöver bygglov för att bygga ett mindre extrahus eller för att bygga till bostadshuset med 15 kvadratmeter men det krävs en anmälan till kommunen.

Vidare har riksdagen beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadhus och komplementbyggnader ska utökas till 30 kvadratmeter. De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2020.

Tänk på att det krävs ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Det här gäller

  • Lagändringen gäller bara en- och tvåbostadshus och fritidshus.
  • Du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga.
  • Du behöver ett slutbesked innan du får börja använda din byggnation.
  • Du får bygga en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på högst 30 kvadratmeter till ytan. Nockhöjden ska vara högst 4 meter.
  • Du får bygga till bostadshuset med högst 15 kvadratmeter (bruttoarea) och vid bara ett tillfälle. 
  • Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor.
  • Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Detta gäller endast för enbostadshus, inte för två- och flerbostadshus

En fastighet kan vara undantagen från den nya lagändringen. Det du bygger ska präglas av god form, färg- och materialval samt vara lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden.

Bygglov krävs dock alltid om ditt hus är en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område.

Tveka inte att ta kontakt med oss för att få veta vad som gäller för din fastighet.

Ladda ner kommunens informationsblad (Attefallshus och nya bygglovsbefriade åtgärder).länk till annan webbplats

Ladda ner Boverket broschyr "Får jag bygga?"PDF

Mer information om det finns även på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats

Uppdaterad 2020-07-31

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga