Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Tillbyggnad

Du får bygga till en- eller tvåbostadshus med högst 15 kvadratmeters bruttoarea utan bygglov. Det betyder att det är våningarnas sammanlagda area som får vara högst 15 kvadratmeter, om tillbyggnaden är i flera våningar.

 • Du får bara göra tillbyggnaden en gång.
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än det befintliga husets taknock.
 • Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen tillåter det.
 • Du behöver bygglov om huset/byggnaden eller det område där huset/byggnaden ligger är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Om det finns ett bevarandeprogram för området kan du läsa där om huset/byggnaden eller området är särskilt värdefullt.
 • Tillbyggnaden är ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.
 • Normalt krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken för byggnad inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Det kan finnas utökat strandskydd upp till 300 meter.
 • Du måste göra en anmälan och ha fått ett startbesked innan du får börja bygga samt ett slutbesked för att ta byggnaden i bruk.

Handlingar som ska bifogas anmälan:

 • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in tillbyggnaden. Tillbyggnaden ska måttsättas samt avstånd till tomtgräns ska anges. Vid placering närmare gräns än 4,5m  eller om du ska bygga ett komplementbostadshus ska situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta. Här kan du läsa mer om nybyggnadskarta
 •  
 • Planritning skala 1:100. På planritningen ska det redovisas användningsområde, möblering, väggtjocklekar samt öppningar för fönster och dörr.
 • Fasadritning skala 1:100. Fasadritningen ska redovisas från samtliga väderstreck samt att man ritar in marklinjen.
 • Konstruktionsritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
 • Ventilationsritning skala 1:100. På ritningen ska ventilationen redovisas, till exempel hur du ventilerar byggnaden enligt BBR kap. 6.Energiberäkning. En redovisning av energianvändningen.
 • Vatten och avloppsritning skala 1:100 (endast om detta ska installeras).På ritningen ska vatten och avloppsledningars dragning redovisas. OBS! Detta kan medföra en extra kostnad kontakta Va-verket för ytterligare information.
 • En kontrollplan enligt PBL som visar vilka punkter som ska kontrolleras i bygget.

Ritningar
Ritningar ska vara skalenliga och tydligt redovisa vad anmälan avser. Det är väldigt vanligt att vi måste begära nya ritningar vilket innebär att handläggningen drar ut på tiden. Ritningar ska vara försedda med fastighetsbeteckning, huvudmått, mått till tomtgräns, norrpil. Vi ser gärna att ritningarna är markerade med ritningsnummer och datum så att det går att skilja olika versioner från varandra.

Se våra exempelritningar och exempel på kontrollplan

Uppdaterad 2020-07-31

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga